Hogeschool van Amsterdam

Programma masterclasses

Deze leergang bestaat uit negen masterclasses en zes intervisie bijeenkomsten (zelfstandig in te plannen). De masterclasses kennen een duidelijke samenhang en opbouw. In overleg is het ook mogelijk om een losse masterclass te volgen.

Op deze pagina:

Tijdens een masterclass is er steeds aandacht voor psychologische kennis, instrumenten en vaardigheden verbonden aan de eigen werkpraktijk. In iedere masterclass is ruimte voor eigen inbreng. In het programma wordt steeds zo goed mogelijk aangesloten bij de inbreng, behoefte en casuïstiek vanuit de groep.

De psychologie van het referentiekader

 • College over het thema. Inzicht en bewustwording van eigen stereotypen en vooroordelen waarmee wij de wereld waarnemen
 • Aandacht voor de intake, achterhalen van de coachvraag aan de hand van de Loopbaancirkel van Rupert Spijkerman
 • Oefenen van de eigen open blik

Jongeren en identiteitsontwikkeling

 • College over dit thema. Kennis van en inzicht in verschillende ontwikkelingsstadia en welke stappen bijdragen aan gezonde identiteitsontwikkeling.
 • SDS test, theorie en toepassing
 • Scherp formuleren van een coachdoel (adhv Oplossingsgericht werken en Loopbaancirkel Rupert Spijkerman)
 • Aansluiten op ontwikkeling en emotie

Puberbrein

 • College over dit thema. Kennis en inzichten in de ontwikkeling van het puberbrein. Waar zijn ze heel goed in? Wat is nog in ontwikkeling? Hoe kun je hierop inspelen?
 • Oplossingsgericht werken
 • Talentenwiel: inventariseren, benutten en belichten van kwaliteiten

Keuzestress en coping

 • College over dit thema. Wat is stress? Hoe reageren wij op stress? Welke coping mechanismen zijn er en hoe kunnen we deze herkennen en hierop in spelen?
 • Transactionele Analyse: oefenen met verschillende Ego-posities.
 • Dramadriehoek: hoe kom ik erin? En hoe kom ik er weer uit
 • Herkennen van eigen coping mechanismen en hoe je dit kunt gebruiken in je rol als coach

Zelfinzicht en zelfbeeld

 • College over dit thema. Wat is het? En hoe wordt ons zelfbeeld gevormd? Wat is de noodzaak van inzicht in zelfbeeld in relatie tot het kiezen en de loopbaanvormgeving? En welke rol kunnen wij als loopbaancoaches hierin spelen
 • Dieper coachen; projectie, overdracht en tegenoverdracht
 • Kernkwadranten (Ofman) verbonden aan de psychologie van het lichaam (Annet van Laar)
 • Werken met en bewust worden van projectie, overdracht en tegenoverdracht mechanismen

Keuzestijlen: hoe we beslissen

 • College over dit thema. Hoe kiezen we zinvol in tijden van overvloed? Welke keuzestijlen hanteren wij? Hoe kunnen we deze herkennen bij de doelgroep die we begeleiden en hoe kunnen we hier adequaat op inspelen?
 • Ruimte om eigen best practices te delen in de groep
 • Kiezen aan de hand van liftvragen. Kiezen met hoofd, hart, buik.

ACT – Acceptance en Commitment Therapie

 • In deze masterclass duiken we in de wereld van ACT in theorie en praktijk
 • Je leert wat ACT is en waarom het zo’n waardevolle invalshoek is in de wereld van loopbaanbegeleiding
 • Je leert hoe je het kunt inzetten

Familiekracht@Work

 • In deze masterclass duiken we de in de familieziel en de kracht van het invloedrijkste systeem in ons leven.
 • Aan de hand van de beschermjassen theorie ontwikkelt door Kytlin Tjin A Djie onderzoeken we hoe krachtbronnen in de familie te benutten in de loopbaanbegeleiding
 • Je leert o.a. systemisch kijken
 • Je leert o.a. werken met een genogram

Psychodiagnostische instrumenten
Deze masterclass is een voorwaarde om in aanmerking te komen voor een BKA-registratie

 • In deze masterclass dompelen we onszelf in de zin en onzin van testen.
 • Wat is een psychologische test? Wanneer is testen nuttig? Hoe dien je ze te gebruiken?
 • Je leert welke testen betrouwbaar en valide zijn
 • Je leert testen maken, afnemen en nabespreken

De locatie van de leergang wordt nog nader bepaald en kan mogelijk een externe (geen HvA) locatie worden. De leergang bestaat uit de volgende negen masterclasses:

 • Psychologie van het referentiekader: 9 september 2021 09.30-17.00u
 • Jongeren en identiteitsontwikkeling: 7 oktober 2021 09.30-17.00u
 • Psychodiagnostische instrumenten: 4 november 2021 09.30-17.00u
 • Het Puberbrein: 2 december 2021 09.30-17.00u
 • Acceptance & Commitment Therapy (ACT): 13 januari 2022 09.30-17.00u
 • Keuzestress en coping: 17 februari 2022 09.30-17.00u
 • Familiekracht@work: 17 maart 2022 09.30-17.00u
 • Zelfinzicht en zelfbeeld: 21 april 2022 09.30-17.00u
 • Keuzestijlen; hoe we beslissen: 19 mei 2022 09.30-17.00u
 • In juni worden de portfolio's ingeleverd en vinden de eindgesprekken plaats

Studiebelasting

Je besteedt 19 uur aan een masterclass of specialisatie. Deze 19 uur bestaat uit:

 • 8 uur onderwijsdag
 • 6 uur voorbereiding
 • 5 uur voor uitwerken portfolio verslag/ stukken na afloop

Intervisie

Als je de hele leergang volgt, kom je naast de masterclasses en specialisaties in totaal zes keer bij elkaar met je intervisiegroep, dit organiseer je zelf. Je besteed in totaal 30 uur aan intervisie. Dit bestaat uit:

 • 6 x bijeenkomst van 2 uur
 • 6 x voorbereiding van 1 uur
 • Verslag van de intervisie schrijven voor portfolio: 2 uur

Voor intervisie gebruik je zelf opgenomen materiaal uit de praktijk.

De locatie van de leergang wordt nog nader bepaald en kan mogelijk een externe (geen HvA) locatie worden. De leergang bestaat uit de volgende negen masterclasses:

 • Psychologie van het referentiekader
  Online hoorcollege: 17 febr 20-21u. Fysiek: 18 febr 14-19u
 • Jongeren en identiteitsontwikkeling
  Online hoorcollege: 17 maart 20-21u. Fysiek: 18 maart 14-19u
 • Acceptance & Commitment Therapy (ACT)
  Fysiek: 15 april 14-19u
 • Het Puberbrein
  Online hoorcollege: 19 mei 20-21u. Fysiek: 20 mei 14-19u
 • Familiekracht@work
  Fysiek: 10 juni 2021 14-19u
 • Keuzestress en coping
  Online hoorcollege: 30 juni 20-21u. Fysiek: 1 juli 14-19u
 • Psychodiagnostische instrumenten
  Online: 23 september 2021
 • Zelfinzicht en zelfbeeld
  Online hoorcollege: 13 okt 20-21u. Fysiek: 14 okt 14-19u
 • Keuzestijlen: Hoe we beslissen
  Online hoorcollege: 10 nov 20-21u. Fysiek: 11 nov 14-19u

Studiebelasting

Je besteedt 19 uur aan een masterclass of specialisatie. Deze 19 uur bestaat uit:

 • 8 uur onderwijsdag
 • 6 uur voorbereiding
 • 5 uur voor uitwerken portfolio verslag/ stukken na afloop

Intervisie

Als je de hele leergang volgt, kom je naast de masterclasses en specialisaties in totaal zes keer bij elkaar met je intervisiegroep, dit organiseer je zelf. Je besteed in totaal 30 uur aan intervisie. Dit bestaat uit:

 • 6 x bijeenkomst van 2 uur
 • 6 x voorbereiding van 1 uur
 • Verslag van de intervisie schrijven voor portfolio: 2 uur

Voor intervisie gebruik je zelf opgenomen materiaal uit de praktijk.

In verband met de Corona maatregelen hebben we het programma van de 6e leergang deels moeten wijzigen. De college's vinden online plaats op de woensdagavond (van 20:00-21:00 uur) voorafgaand aan de fysieke training de dag erna op donderdag (van 14:00-19:00 uur in De Meevaart, Amsterdam Oost). De leergang bestaat uit de volgende negen masterclasses:

 • Psychologie van het referentiekader
  23 (online) en 24 (fysiek) september 2020
 • Psychodiagnostische instrumenten
  1 oktober 2020 (online)
 • Jongeren en identiteitsontwikkeling
  4 (online) en 5 (fysiek) november 2020
 • Acceptance & Commitment Therapy (ACT)
  26 november 2020 (fysiek)
 • Het Puberbrein
  9 (online) en 10 (fysiek) december 2020
 • Familiekracht@work
  14 januari 2021 (fysiek)
 • Keuzestress en coping
  10 (online) en 11 (fysiek) februari 2021
 • Zelfinzicht en zelfbeeld
  10 (online) en 11 (fysiek) maart 2021
 • Keuzestijlen: Hoe we beslissen
  7 (online) en 8 (fysiek) april 2021

Studiebelasting

Je besteedt 19 uur aan een masterclass of specialisatie. Deze 19 uur bestaat uit:

 • 8 uur onderwijsdag
 • 6 uur voorbereiding
 • 5 uur voor uitwerken portfolio verslag/ stukken na afloop

Intervisie

Als je de hele leergang volgt, kom je naast de masterclasses en specialisaties in totaal zes keer bij elkaar met je intervisiegroep, dit organiseer je zelf. Je besteed in totaal 30 uur aan intervisie. Dit bestaat uit:

 • 6 x bijeenkomst van 2 uur
 • 6 x voorbereiding van 1 uur
 • Verslag van de intervisie schrijven voor portfolio: 2 uur

Voor intervisie gebruik je zelf opgenomen materiaal uit de praktijk.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 17 februari 2021