Hogeschool van Amsterdam

Een leven lang kiezen

De loopbaancoach

“Keuzesmaken is een levensvaardigheid ansich, jongeren zouden op school moeten leren keuzes maken, verweven in het curriculum om zo te leren menszijn” sprak Evelyne Meens bij haar boekpresentatie van haar kersverse boek ‘Een Leven Lang Kiezen’.

Accepteer de marketingcookies om deze podcast te beluisteren.

Evelyne Meens is psycholoog en onderzoeker aan de Fontys Hogescholen. Tijdens haar het schrijven van haar proefschrift over motivatie in samenhang met studiekeuze en studiesucces wist ze al “dit verhaal wil ik ook in een meer toegankelijke vorm opschrijven, voor een groot publiek.” Nu is dat boek daar.

In Een Leven Lang Kiezen neemt Evelyne Meens ons mee in de kunst van het kiezen. Hoe maken we keuzes? Waarom maken we keuzes? Hoe zorgen we dat onze keuzes steeds passend blijven gedurende onze levensloop? En wat heeft het maken van keuzes te maken met onze identiteit en de ontwikkeling daarvan?

In deze podcast geeft Evelyne Meens antwoord op deze vragen.
Het theoretische fundament voor de antwoorden komt vanuit de Zelfdeterminatietheorie van Deci en Ryan, een toonaangevende motivatietheorie vanuit de psychologie. Vandaaruit heeft Meens het keuzeskompas ontwikkelt. Ze legt uit hoe drie soorten motivaties, te weten interessemotivatie, waardenmotivatie en doelenmotivatie, de belangrijkste sleutels zijn voor duurzame keuzes. Als loopbaanbegeleiders is het de kunst steeds daarop in te spelen.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht https://soundcloud.com/deloopbaancoach/een-leven-lang-kiezen 2 december 2020