Hogeschool van Amsterdam

De vijf loopbaancompetenties van Marinka Kuijpers

De loopbaancoach

“De competenties zijn allemaal met elkaar verbonden, en de kracht zit m in de combinatie” Hoe geef je zelf sturing aan je loopbaan? en wat is loopbaanleren? Marinka Kuijpers formuleerde vijf loopbaancompetenties.

Accepteer de marketingcookies om deze podcast te beluisteren.

Marinka Kuijpers formuleerde vijf loopbaancompetenties. Vijf elementen waarmee je invloed kunt nemen op je loopbaan. In deze podcast licht Marinka toe wat de competenties; motievenreflectie, kwaliteitenreflectie,werkexploratie, loopbaansturing en netwerken inhouden en hoe je deze kunt inzetten en laten leven om de regie op je eigen loopbaan te vergroten.

Marinka Kuijpers is bijzonder hoogleraar aan de open universiteit. Haar leerstoel gaat over leeromgeving en loopbanen in het voorbereidend en middelbaar beroepsonderwijs. Daarnaast heeft zij een eigen bedrijf Carpe Carriere Perspectief en is zij bestuurder van de Loopbaangroep. De door Marinka geformuleerde loopbaancompetenties, zijn nu door de MBO raad overgenomen en moeten op iedere school worden opgenomen in het curriculum.

Verder spreekt Marinka over de functie van reflectie en zet zij zeer verhelderend verschillende soorten reflectie uiteen. Zet je in je coachgesprek in op de uitkomsten van een doorlopen reflectieproces? of stel je in je loopbaangesprekken vragen om het reflectieproces in gang te kunnen zetten?
Rode draad in deze podcast is steeds grote vragen als ‘wat wil ik?’ en ‘wat is mijn missie?’ klein te maken. “Je kunt het ook veel oppervlakkiger maken, nieuwsgierigheid is makkelijker te volgen. Als maar veel doet van waar je nieuwsgierig naar bent wordt het vanzelf een passie, en dan krijg je uiteindelijk zicht op je missie….” zegt Kuijpers.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht https://soundcloud.com/deloopbaancoach/de-vijf-loopbaancompetenties-van-marinka-kuipers 3 november 2020