Studiedag WRITIC-groepsprogramma: Startklaar voor het schrijven

‘Startklaar voor het schrijven’ is de titel van het groepsprogramma dat hoort bij het meetinstrument Writing Readiness Inventory Tool In Context (WRITIC). Tijdens deze eendaagse cursus krijg je informatie hoe je een groepsprogramma opzet en leer je hoe je vanuit een ‘sterkekantenbenadering’ kinderen stimuleert, motiveert en interventies uitvoert. Op die dag combineren we de theorie met veel praktische oefeningen, zodat je de nieuwe kennis en vaardigheden daarna in je eigen praktijkcontext direct kunt gebruiken.

Over

Het WRITIC-groepsprogramma is ontwikkeld voor oudste kleuters die op basis van de WRITIC nog niet startklaar zijn voor het leren schrijven in groep 3. Het programma is gericht op het stimuleren en verbeteren van de papier- en pentaken bij deze kleuters en draagt eraan bij dat ze beter voorbereid zijn op het leren schrijven in groep 3. Dit programma vindt plaats in de klas en wordt gegeven door een kindertherapeut of een gespecialiseerde leerkracht in samenwerking met de leerkracht van de kleuterklas en de ouders.

Lees meer over WRITIC

Het WRITIC-groepsprogramma is opgebouwd op basis van de gouden cirkel van Simon Sinek. Het ‘waarom’ van het groepsprogramma is het uitgangspunt van ‘hoe’ we het doen en ‘wat’ we doen. Het ‘waarom’ van het groepsprogramma is dat kinderen ervaren:

Ik vind het leuk!
Ik doe het veel!!
Ik kan het steeds beter!!!

In de ‘hoe’ wordt beschreven hoe betrokkenheid, motivatie en het leren van kinderen bevordert kan worden:

 • ‘Hoe’ de therapeut zijn rol, de ’therapeutic use of self’, kan gebruiken in het groepsprogramma.
 • ‘Hoe’ we het groepsprogramma aanbieden gericht op het stimuleren van de betrokkenheid van het kind, de ouder en de leerkracht:
  1. ‘hoe’ je als kindertherapeut de groep kinderen begeleidt en de betrokkenheid van de kinderen bij de groepsactiviteiten en bij het oefenen thuis ondersteunt en versterkt;
  2. ‘hoe’ je samenwerkt met de leerkracht en bijdraagt aan zijn/haar betrokkenheid bij het stimuleren van de papier- en pentaken in de klas;
  3. ‘hoe’ je het contact met de ouder en hun betrokkenheid bij het stimuleren van de papier- en pentaken thuis onderhoudt en versterkt.
 • ‘Hoe’ draag je bij aan het bouwen aan het leren van kinderen; we beschrijven verschillende methoden gebaseerd op positieve psychologie, die bijdragen aan motivatie en leren van kinderen.

Het ‘wat’ beschrijft inhoud en organisatie van het groepsprogramma en de activiteiten je samen met de kinderen kunt doen gebaseerd op wetenschappelijke inzichten. Het groepsprogramma bestaat uit tien bijeenkomsten met een kinderergotherapeut in de klas. In een groep van vier tot zes kinderen worden oefeningen gedaan met papier en pentaken en fijne motoriek. Daarbij herhaalt de leerkracht de activiteit iedere week in de klas en oefenen ouders thuis met hun kind. Ouders worden actief betrokken middels een startbijeenkomst en een besloten oudergroep op sociale media.

Voor wie

De cursus is bestemd voor kinderergotherapeuten, kinderfysiotherapeuten, kinderoefentherapeuten en leerkrachten uit het basisonderwijs.

Wat leer je

Na het volgen van de post-hbo-cursus heeft de deelnemer:

 • Inzicht in:
  1. de ’therapeutic use of self’;
  2. het werken aan betrokkenheid van kinderen, ouders en leerkrachten;
  3. het werken met methodieken uit de positieve psychologie die bijdragen aan motivatie en leren van kinderen.
 • Vaardigheden in het gebruik van methodieken die bijdragen aan motivatie en leren van kinderen gericht op startklaar zijn voor het schrijven.

Programma

De cursus bestaat uit 1 dag en daarbij besteden we veel aandacht aan het ‘waarom’, het ‘hoe’ en het ‘wat’ van het groepsprogramma. Presentaties over theorie wisselen we af met interactieve werkvormen. Centraal staat het oefenen met technieken die bijdragen aan het ‘hoe’: de betrokkenheid, motivatie en het leren van kinderen. Daarnaast krijgt u uitgebreid informatie over hoe het programma is opgebouwd. Aan het eind van de studiedag werken we met casuïstiek waarin het ‘waarom’, de ‘hoe’ en het ‘wat’ worden geïntegreerd in het werken met de kinderen in de klas. Ook is er aandacht voor de communicatie met de leerkrachten en de ouders.

Aan het eind van de studiedag bent u startklaar om het groepsprogramma te gebruiken in uw eigen beroepspraktijk!

Cursusmateriaal

Tijdens deze post-hbo-cursus worden het studiemateriaal (sheets) en het boek over het groepsprogramma ter plekke verstrekt.

Docenten

Margo van Hartingsveldt is opleidingsmanager en lector Ergotherapie aan de Hogeschool van Amsterdam. Ze studeerde in 1983 af aan de opleiding Ergotherapie in Weesp. In 2003 heeft ze de Master of Science in Allied Healthcare afgerond en in 2014 is zij gepromoveerd op het proefschrift ‘Ready for handwriting? Development of the Writing Readiness Inventory Tool In Context (WRITIC) for kindergarten children in the prewriting phase’ aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Na haar opleiding heeft zij meer dan 25 jaar op verschillende plekken als kinderergotherapeut gewerkt. Na haar promotie is zij samen met Liesbeth de Vries verder gegaan met het ontwikkelen van de WRITIC tot een normgerefereerd assessment. In 2016 is de manual van de WRITIC uitgekomen en in 2019 is de Engelse vertaling van de WRITIC verschenen.

Liesbeth de Vries is kinderergotherapeut in eigen praktijk: Bee, ergotherapie voor kinderen in Joure. Ze studeerde in 2003 af aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en heeft in 2009 de European Masters of Science in Occupational Therapy afgerond. Als kinderergotherapeut heeft ze ervaring opgedaan in het Radboudumc in Nijmegen, de kinderrevalidatie van het UMCG-CVR locatie Beatrixoord in Haren en bij de praktijk van Angela Rozema in Leeuwarden. Sinds 2009 is zij als onderzoeker betrokken bij de ontwikkeling van de WRITIC.

Irene ten Haaf is psycholoog en werkzaam als vakdocent bij de opleiding Ergotherapie en als psycholoog binnen de specialistische GGZ. Als psycholoog heeft ze ervaring opgedaan in binnen-en buitenland met kinderen met beperkingen, op basisscholen en met vluchtelingen. Na afronding van een studie ‘Positieve Psychologie’ verzorgt ze diverse scholingen over Motivatie en de ‘Sterke kanten benadering’, onder andere binnen de Post-hbo-opleiding specialisatie Kinderergotherapie.

Cursusdata en locatie

Donderdag 3 november 2022, afhankelijk van de corona situatie zal deze cursus eventueel online aangeboden worden.

Kosten en accreditatie

 • Op locatie: €250,00 per persoon inclusief studiemateriaal, certificaat en lunch.
 • Online: €225,00 per persoon inclusief studiemateriaal en certificaat.

Accreditatie is aangevraagd.

Algemene cursusvoorwaarden

Je hebt 14 dagen bedenktijd vanaf de datum dat je je hebt aangemeld voor een opleiding, cursus, workshop of training van de Hogeschool van Amsterdam. Bekijk hier alle cursusvoorwaarden.

Contact

Heb je nog vragen ? Neem dan contact op via writic@hva.nl.

Gepubliceerd door  Urban Vitality 31 mei 2022