Schakelprogramma master GGZ-Verpleegkunde

Het schakelprogramma richt zich op klinisch redeneren en evidence-based practice (EBP) en bestaat uit vier masterclasses die online plaatsvinden en een EBP-elearning. Na afronding van het schakelprogramma maak je een opdracht voor het onderdeel klinisch redeneren en een kennistoets voor het onderdeel evidence based practice, die beide met een voldoende afgerond moeten worden om toegelaten te worden tot de opleiding master GGZ-Verpleegkunde.

Voor wie?

Je schrijft je in voor het schakelprogramma als je niet direct toelaatbaar bent tot de master GGZ-Verpleegkunde, dit is het geval wanneer je een HBO-V diploma hebt behaald:

  • vóór 1 januari 2017
  • na 1 januari 2017
  • en je gemiddelde cijfer in het laatste studiejaar (60 studiepunten) ligt lager dan een 7,0

Programma

Evidence Based Practice:

In het onderdeel Evidence-based practice (EBP) wordt de basiskennis en de basisvaardigheden van EBP behandeld. Het masterprogramma bouwt daarop voort. Het programma EBP bestaat uit 3 onderdelen, namelijk:

  • Systematisch literatuur zoeken
  • Kritisch lezen en evaluatie van de waarde van een randomised controlled trial (Critical appraisal of RCTs)
  • Kritisch lezen en evaluatie van de waarde van secundaire en geaggregeerde evidence: critically appraised topics, systematic reviews, en van richtlijnen (Critical appraisal of CATs, SRs, guidelines)

Klinisch redeneren:

In het onderdeel klinisch redeneren van het instroomprogramma, wordt ingegaan op een specifieke systematiek die passend is voor klinisch redeneren in complexe situaties. In de ambulante GGZ moeten verpleegkundigen tijdig en juist de situatie van de patiënt inschatten. Dit betekent dat de verpleegkundige veel kennis moet hebben van psychopathologie, ook wanneer er sprake is van comorbiditeit rond psychiatrische en somatische gezondheidsproblemen.

Toetsing

De EBP-toets bestaat uit een critical appraisal van een Randomised Controlled Trial óf is een critical appraisal van een Systematic Review óf van een richtlijn. Daarnaast worden op grond van de leerdoelen enkele kennisvragen over de cursusinhoud gesteld. Voor klinisch redeneren bestaat de toets uit een take-home opdracht. Je werkt een casuïstiek uit de eigen praktijk uit via de stappen van klinisch redeneren.

Cursusdata

Indien je per september '22 wil starten met de master, maar het schakelprogramma is al gestart, neem dan contact op met posthbo-verpleegkunde@hva.nl.

De cursusdata van 2022/2023 worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.

Duur

De cursus beslaat 4 bijeenkomsten en je moet rekening houden met zelfstudie.

Kosten

De kosten per persoon bedragen 300 euro.

Algemene cursusvoorwaarden

Je hebt 14 dagen bedenktijd vanaf de datum dat je je hebt aangemeld voor een opleiding, cursus, workshop of training van de Hogeschool van Amsterdam. Bekijk hier alle cursusvoorwaarden.

Inschrijven

De deadline voor inschrijving wordt tegelijk bekendgemaakt met de nieuwe cursusdata.

Contact

Heb je vragen over het schakelprogramma, neem dan contact met ons op via posthbo-verpleegkunde@hva.nl.

Gepubliceerd door  Urban Vitality 18 mei 2022