Hogeschool van Amsterdam
 

Oplossingsgericht werken (op aanvraag)

Ben je als ergotherapeuten werkzaam in de eerste lijn of de GGZ? Heb je behoefte aan extra gesprekstechnieken om doelen en competenties van cliënten duidelijk te krijgen en de voortgang in kaart te brengen? Kom dan naar de cursus Oplossingsgericht werken.

Over

Oplossingsgerichte hulpverlening (SFBT) is een systeemgerichte en doelgerichte methodiek. Bij deze benaderingswijze ligt de focus op het doel en de competenties van de cliënt in plaats van op de analyse van handelingsproblemen. Uitgangspunt is de situatie zoals de cliënt die zich wenst. De cliënt wordt gezien als de expert van zijn eigen leven, over zijn gedragingen, interacties en gedachten. Hierbij staat centraal dat de cliënt zelf zijn doelen formuleert, oplossingen bedenkt en deze uitvoert.

Voor wie

De cursus is zeer geschikt voor ergotherapeuten in de eerste lijn en de GGZ die extra gesprekstechnieken willen leren om doelen en competenties van cliënten duidelijk te krijgen en de voortgang in kaart te brengen.

Wat leer je

Met deze 1 daagse cursus ben je na afloop direct in staat om deze benadering toe te passen in jouw dagelijkse praktijk. SFBT sluit goed aan bij de uitgangspunten van de ergotherapie en de oplossingsgerichte gespreksvoering is goed te integreren in de ergotherapeutische praktijk.

Na het volgen van de post-hbo cursus heb je:

  • kennis van de basishouding en technieken van de oplossingsgerichte gespreksvoering
  • kennis over de belangrijkste theoretische uitgangspunten van SFBT
  • vaardigheden in het toepassen van de interventies
  • inzicht in de (contra-) indicaties van SFBT

Programma

De opzet van de cursus is interactief en er is voldoende ruimte om te oefenen met de geleerde vraag- en interventietechnieken. In de cursus wordt veel geoefend met eigen casuïstiek. De specifieke vraagtechnieken en interventies worden aan je uitgelegd met de focus op de toepassingsmogelijkheden binnen de ergotherapie. Daarbij is er is voldoende ruimte om te oefenen met de vraagtechnieken en interventies door middel van rollenspel.

Je wordt gevraagd een korte opdracht uit te voeren als voorbereiding op de cursus.

Cursusmateriaal

In de hand-out zitten werkbladen waarmee je tijdens de cursusdag aan de slag gaat en welke je na afloop van de cursus kunt gebruiken in jouw eigen beroepspraktijk.

Docent

Gesa Döringer werkt sinds 2000 als ergotherapeut in de GGZ. Van 2002 tot 2007 heeft zij als leidinggevende ergotherapeut in de psychiatrische kliniek van de Universiteitskliniek Keulen gewerkt en vanuit de kliniek een eerstelijns ergotherapie praktijk opgezet. Sinds 2008 werkt zij als (IPS-) trajectbegeleider en jobcoach bij de Zorglijn Vroege Psychose van het AMC in Amsterdam. In 2009 studeerde Gesa af als systeemtherapeut (SFBT) aan het Norddeutsches Institut für Kurzzeittherapie, (NIK) in Berlijn waarvoor zij nog steeds werkt als freelance tolk voor workshops en publicaties.

Cursusdata

Op aanvraag.

Kosten

€ 240 inclusief studiemateriaal, certificaat en lunch.

Algemene cursusvoorwaarden

Je hebt 14 dagen bedenktijd vanaf de datum dat je je hebt aangemeld voor een opleiding, cursus, workshop of training van de Hogeschool van Amsterdam. Bekijk hier alle cursusvoorwaarden.

Accreditatie

De cursus is goedgekeurd door stichting ADAP. Voor deze cursus ontvang je 10,5 accreditatiepunten.

Contact

Heb je nog vragen of wil je de cursus Oplossingsgericht werken liever incompany volgen? Neem dan contact op met posthbo-ergotherapie@hva.nl.

Gepubliceerd door  Urban Vitality 26 juni 2020