Hogeschool van Amsterdam
 

Deskundigheidsbevordering Motiverende gespreksvoering (op aanvraag)

Voor wie

Professionele zorgverleners die in hun beroepspraktijk met gedragsverandering bij patiënten/cliënten te maken hebben.

Wat leer je

  • situaties waarin de motivatie van patiënten een rol speelt herkennen;
  • de principes en de werkingsmechanismen van MGV kennen;
  • werkzame ingrediënten van MGV kennen;
  • vaardigheid in basistechnieken van MGV;
  • voortgaande leercurve via toepassing van MGV in de eigen praktijk realiseren.

Programma

De deskundigheidsbevordering bestaat ten minste uit 3 x 120 minuten, met tussenpozen van 2 á 3 weken. Het is aan te raden het aantal bijeenkomsten uit te breiden om de verworven vaardigheden te behouden en te verdiepen.

Bijeenkomst 1:

Interactieve bespreking van de theorie en de principes van motiverende gespreksvoering

Bijeenkomst 2 en 3:

Bespreken van en oefenen met de casuïstiek en de doelen van de deelnemers, waarbij ze aangeven wat ze bij de toepassing van MGV in de praktijk moeilijk vinden. Deze bijeenkomsten hebben het karakter van ‘samen leren’, en zijn erop gericht te blijven leren in van praktijksituaties.

Groepssamenstelling

  • Bijeenkomst 1: maximaal 24 personen
  • Bijeenkomst 2 en 3: maximaal 12 personen

Cursusdata

volgt      
       
       

 

Certificaat

De HvA geeft na afloop van de deskundigheidsbevordering een certificaat van deelname af aan iedereen die het volledige deskundigheidsbevorderingstraject MGV gevolgd heeft.

Contact

Bij vragen over de deskundigheidsbevordering Motiverende gespreksvoering kunt u contact opnemen met Maaike Hagendoorn via posthbo-verpleegkunde@hva.nl

Gepubliceerd door  Urban Vitality 26 augustus 2019