Hogeschool van Amsterdam
 

Maatwerkprogramma Oefentherapie Mensendieck

Kies voor het vernieuwde maatwerkprogramma van de opleiding Oefentherapie Mensendieck. Na afronding ontvang je de internationaal erkende titel Bachelor of Science. Start tijdens het programma met een specialisme. Samen met je titel oefentherapeut is dit een sterke combinatie voor je verdere professionele ontwikkeling en loopbaan ambities.

Wat leer je

Als zorgprofessional op bachelor niveau ben je vakbekwaam, kan je goed samenwerken en heb je lerend vermogen. In het maatwerkprogramma Oefentherapie ontwikkel je deze competenties. De producten die je maakt zijn gerelateerd aan jouw eigen werksituatie en leervragen.

► Met het maatwerkprogramma behaal in een jaar je bachelor titel.
► Volg je eigen professionaliseringsroute en ontwikkel een specialisme in de richting Kinderen, Bekken, Geriatrie, Psychosomatiek of Leefstijlcoach. Hiermee krijg je een aparte aantekening in je beroepsregister.

Esther Tierolf - Oefentherapeut eigen praktijk in Medisch Centrum Lucas Bols

In deze periode ben ik van een onbewust bekwame oefentherapeut een bewust bekwame oefentherapeut geworden.

Lees verder

Programma

Het onderwijs in het maatwerkprogramma draait om samenwerken, presenteren, reflecteren en zelf actief het onderwijs vormgeven. In werkgroepen leer je door discussie, instructie, presentatie en intervisie. Daarnaast krijg je ook een aantal hoorcolleges en werkcolleges.

Toelatingseisen

  • Je bent oefentherapeut volgens Wet BIG.
  • Je hebt een eigen werkpraktijk op het vakgebied van de oefentherapeut van minimaal een halve werkweek en in het geval van de specialisatie ook een onderdeel in de gespecialiseerde werkpraktijk.
  • Je hebt het DTO certificaat behaald (Directe Toegankelijkheid Oefentherapie).
  • Je hebt een registratienummer in het Kwaliteitsregister Paramedici en bent 'kwaliteitsgeregistreerd'.

Inschrijven

Je start met een adviesbijeenkomst in het voorjaar waarin de toelatingseisen en inschrijfprocedure
toegelicht worden bij de examencommissie. Meld je aan via instroomcoordinatie.otm@hva.nl o.v.v.
maatwerkprogramma).

Het maatwerkprogramma start elk studiejaar in september. Je schrijft je voor 1 mei in via Studielink als hoofdfasestudent bij de opleiding tot Oefentherapeut Mensendieck aan de Hogeschool van Amsterdam (CROHO 34572).

Data

  • Semester 1 loopt van september tot januari
  • Semester 2 loopt van februari tot juli

De lesdagen zijn ongeveer tweewekelijks en vallen op maandag.

Kosten

(Minimaal) € 2.143,- Kijk voor meer informatie over collegegeld op hva.nl/collegegeld .

Diploma

Bachelor of Science

Gepubliceerd door  Urban Vitality 15 september 2020