Hogeschool van Amsterdam
 

Maatwerkprogramma Oefentherapie

Ben je een oefentherapeut die voor 2007 de driejarige hbo-opleiding Oefentherapie Mensendieck / Cesar afrondde? Kies dan voor het maatwerkprogramma Oefentherapie en behaal je Bachelor of Science.

Wat leer je

Als zorgprofessional op bachelor niveau ben je vakbekwaam, kan je goed samenwerken en heb je lerend vermogen. In het maatwerkprogramma Oefentherapie ontwikkel je deze competenties. De producten die je maakt zijn gerelateerd aan jouw eigen werksituatie en leervragen. Samen met je titel Oefentherapeut is dit een sterke combinatie voor je verdere professionele ontwikkeling, loopbaan ambities en leven lang leren.

Programma

Het onderwijs in het maatwerkprogramma draait om samenwerken, presenteren, reflecteren en zelf actief het onderwijs vormgeven. In werkgroepen leer je door discussie, instructie, presentatie en intervisie. Daarnaast krijg je ook een aantal hoorcolleges en werkcolleges.

Het maatwerkprogramma bestaat uit twee semesters van ieder twee blokken. Je start met het samenstellen van een portfolio en een assessment om je competentieniveau vast te stellen. Dit doe je in samenwerking met collega’s en begeleiding van docenten binnen het maatwerkprogramma van de opleiding Oefentherapie. Je rondt het programma af met een afstudeeronderzoek (bachelor thesis).

Toelatingseisen

  • Je bent oefentherapeut volgens Wet BIG. 
  • Je hebt een eigen werkpraktijk op het vakgebied van de oefentherapeut van minimaal een halve werkweek. 
  • Je hebt het DTO certificaat behaald (Directe Toegankelijkheid Oefentherapie). 
  • Je hebt een registratienummer in het Kwaliteitsregister Paramedici en bent 'kwaliteitsgeregistreerd'.

Inschrijven

Je start met een adviesbijeenkomst in het voorjaar waarin ook de ingangseisen en toelatingsprocedure toegelicht worden door de examencommissie. Meld je hiervoor aan bij het hoofd van de opleiding Oefentherapie (t.a.winters-prins@hva.nl). 

Het maatwerkprogramma start elk studiejaar in september. Schrijf je voor 15 augustus in via Studielink als hoofdfasestudent bij de opleiding  tot Oefentherapeut aan de Hogeschool van Amsterdam (CROHO 34572).

Data

  • Semester 1 loopt van september tot januari
  • Semester 2 loopt van februari tot juli

De lesdagen zijn ongeveer tweewekelijks en vallen op maandag.

Kosten

(Minimaal) € 2.143,- Kijk voor meer informatie over collegegeld op hva.nl/collegegeld.

Diploma

Bachelor of Science

Gepubliceerd door  Urban Vitality 3 februari 2020