Hogeschool van Amsterdam

Masterclass Slaap

28 februari en 7 maart 2022

Eindniveau

De leefstijlcoach - oefentherapeut heeft kennis over Slaap in relatie tot een gezonde leefstijl en past dit coachend toe.

De hbo leefstijlcoach kan een individueel slaap- en ontspanningspatroon beoordelen op de invloed die dit heeft op een gezonde leefstijl.

Hij/zij heeft kennis van:

 • De invloed van slaap en ontspanning op gezondheid
 • De kenmerken van een gezond slaap- en ontspanningspatroon
 • Helpende en storende factoren bij slaap en ontspanning
 • Feiten en fabels over slapen en ontspanning onderscheiden

Inhoud

Als je de 3 masterclasses integreert in je oefentherapeutisch handelen bereik je het landelijk profiel HBO leefstijlcoach:

 • Je weet wat de overlap en de grenzen zijn van de competenties van de leefstijlcoach en de oefentherapeut
 • Je kunt de kennis inzetten om je te profileren als leefstijlcoach oefentherapeut

Leerdoelen Masterclass Slaap

 • Je weet welke invloed de dag heeft op de nacht in relatie tot gezonde leefstijl (24-uursgebeuren)
 • Je weet welke wetenschappelijke aanbevelingen er zijn voor ontspanning en slaap in relatie tot gezonde leefstijl
 • Je kunt het slaappatroon (met de cliënt) in kaart brengen aan de hand van een slaapanamnese, een slaapdagboek en de slaap/waakkalender in relatie tot gezonde leefstijl
 • Je kunt psycho-educatie als onderdeel van leefstijlcoaching over slaap en ontspanning, afgestemd op de persoon
 • Je kunt slaaphygiëne en gedragsmatige interventies (slaaprestrictie en stimuluscontrole) toepassen in je coaching
 • Je kunt de beperkingen en mogelijkheden van je expertise met een cliënt bespreken
 • Je kunt een slaapprobleem signaleren en doorverwijzen naar een expert op het gebied van slaap en ontspanning
 • Je zet relevante websites, apps, tools en voorlichtingsmateriaal in bij leefstijlcoaching

Studiebelasting en werkvorm

De totale studiebelasting voor de masterclass Slaap bedraagt 12.5 uur. Dit besteed je aan de (voorbereiding van de) webinar, het maken van de casusopdracht, presentatie in de werkgroepbijeenkomst en een afrondende reflectieopdracht.

Toetsing en evaluatie

Kennis en vaardigheden worden getoetst aan de hand van de volgende producten:

 • Casus en verwerking feedback
 • Infographic over jouw profilering als leefstijlcoach gericht op slaap
 • Reflectie op de leerdoelen volgens het STARR model

Alle cursisten ontvangen binnen een maand via de mail een uitnodiging om een schriftelijke evaluatie in te vullen.

Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 23 november 2021