Hogeschool van Amsterdam

Masterclass Slaap

De leefstijlcoach - oefentherapeut kan een individueel slaap- en ontspanningspatroon beoordelen en adviezen hierover geven.

Hij/zij heeft kennis van:

 • De invloed van slaap en ontspanning op gezondheid
 • De kenmerken van een goed ontspanningspatroon
 • Helpende en storende factoren bij slaap

Leerdoelen

Leefstijlcoach (integratie van 3 masterclasses):

 • Je bent je bewust van de competenties van de leefstijlcoach in relatie tot de competenties van de oefentherapeut en andere experts
 • Je kunt de kennis inzetten om je te profileren als leefstijlcoach oefentherapeut (ondernemen, innoveren)

Masterclass Slaap

 • Je weet welke invloed de dag heeft op de nacht (24-uursgebeuren)
 • Je weet welke aanbevelingen er zijn voor ontspanning en slaap
 • Je kunt het slaappatroon in kaart brengen aan de hand van een slaapanamnese, een slaapdagboek en de slaap/waakkalender
 • Je kunt een slaapprobleem signaleren en doorverwijzen naar een expert op het gebied van slaap
 • Je kunt psycho-educatie geven over slaap, afgestemd op de persoon
 • Je kunt slaaphygiëne adviezen en gedragsmatige interventies (slaaprestrictie en stimuluscontrole) inzetten, afgestemd op de persoon

Studiebelasting en werkvorm

De totale studiebelasting voor de masterclass Slaap bedraagt 12.5 uur. Deze uren zijn verdeeld in webcolleges, voorbereiding, casusopdracht, werkgroepbijeenkomst en een reflectieopdracht. Hierbij wordt deels zelfstandig en deels begeleid gewerkt.

Toetsing en evaluatie

Kennis en vaardigheden worden getoetst aan de hand van de volgende producten:

 • Casus en verwerking feedback
 • Visual over de leefstijlcoach expertise m.b.t slaap gemaakt voor cliënten
 • Reflectie op de leerdoelen volgens het STARR model

Alle cursisten ontvangen binnen een maand via de mail een uitnodiging om een schriftelijke evaluatie in te vullen.

Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 30 november 2020