Leergang Leefstijlcoach voor de oefentherapeut 2022

Wil jij volwassenen met overgewicht of obesitas helpen met als doel een gezonde leefstijl (voeding, beweging, slaap, ontspanning) te bevorderen? Dit kan met een gecombineerde leefstijl interventie (GLI). Om als oefentherapeut aan de slag te kunnen gaan als leefstijlcoach is nascholing nodig op het gebied van slaap, verslavingsproblematiek en voeding. Dit kan via de leergang leefstijlcoach oefentherapeut. Deze bestaat uit 3 masterclasses die onafhankelijk van elkaar gevolgd kunnen worden. De masterclasses worden twee keer per jaar aangeboden, in het voorjaar en in het najaar.

De leergang bestaat uit drie masterclasses met ieder een eigen focus:

Met deze leergang ben je als oefentherapeut in staat om te voldoen aan de competenties leefstijlcoach zoals vastgesteld door de VvOCM c.q Kwaliteitsregister Paramedici.

Elke masterclass bestaat uit een webinar en een online werkgroep. Een werkgroep bestaat uit maximaal 12 deelnemers. Voorafgaand aan de masterclass bereid je je voor door het lezen van de aangegeven literatuur, waaronder het ‘Handboek Leefstijlgeneeskunde – De basis voor iedere praktijk’, onder redactie van Dr. M. de Vries en Drs. T. de Weijer. Uitgegeven door Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2020.

Programma

Masterclass Verslaving

Masterclass Voeding

Masterclass Slaap

Webinar 15.00-17.00 uur

9 mei 2022

21 maart 2022

28 februari 2022

Werkgroep 15:00 - 17:00 uur

16 mei 2022

28 maart 2022

7 maart 2022

Per masterclass is een maximum van 60 deelnemers. Indien nodig worden er meerdere werkgroepen georganiseerd, deze kunnen gepland worden op andere dagen en tijdstippen.

Kosten

Zie voor de actuele tarieven de website van de VvOCM. De kosten van € 495,- zijn voor niet-VvOCM leden. Bij lidmaatschap, betreft het € 390,- . Het bedrag is voor de gehele leergang. De masterclasses betreffen € 130,- voor leden en € 195,- voor niet leden per stuk.

Studiebelasting

Per masterclass geldt een studiebelasting van 12,5 uur. Accreditatie is verleend (12 punten per masterclass).

Certificering

Per onderwerp ontvang je een certificaat. De drie certificaten samen geven toegang tot de aantekening leefstijlcoach in het KP. Ben je al op een andere wijze geschoold op één van de drie gebieden, dan kun je hiervoor vrijstelling aanvragen bij VvOCM.

De aanvraag van de aantekening Leefstijlcoach in het beroepsregister oefentherapeuten van het KP gaat via de VvOCM. Meer informatie waaronder ook het aanvraagformulier is te vinden op de website van de VvOCM.

Inschrijven

Inschrijving verloopt via de website van de VvOCM.

Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 23 maart 2022