Hogeschool van Amsterdam
 

Activity Card Sort (NL)

Beelden zijn vaak krachtiger dan woorden. Het meetinstrument de Activity Card Sort-NL (ACS-NL) springt daarop in: de ACS-NL brengt de activiteiten in kaart van ouderen door het gebruik van fotokaarten in plaats van vragenlijsten. Associaties ontstaan makkelijker aan de hand van de foto’s. De uitkomsten van de ACS-NL geven een betrouwbaar beeld van het activiteitenpatroon en helpt de meest betekenisvolle activiteiten te benoemen.

Nederlandse ACS

Na de succesvolle Amerikaanse ACS (Baum, 2001 en 2008) ontwikkelde het lectoraat Ergotherapie van de HvA op basis daarvan de ACS-NL (2008) -aangepast aan de Nederlandse situatie. 

Doelstellingen cursus

Na het volgen van de post-HBO cursus heeft de deelnemer:

  • Inzicht in de achtergrond, doelstelling en werkwijze van het meetinstrument de Activity Card Sort-NL (ACS-NL).
  • Vaardigheden in het voorbereiden en betrouwbaar afnemen van de ACS-NL in de praktijk.

De Activity Card Sort-NL is een meetinstrument dat foto’s van activiteiten gebruikt om veranderingen in het activiteitenpatroon van ouderen vast te leggen. Ook laat de ACS-NL zien welke activiteiten ouderen betekenisvol vinden op de volgende vier gebieden:

  • instrumentele activiteiten van het dagelijks leven;
  • vrijetijdsactiviteiten met een lage fysieke belasting;
  • vrijetijdsactiviteiten met een hoge fysieke belasting;
  • sociale activiteiten (zelfzorgactiviteiten neemt de meting niet mee).

Door te werken met beelden ontstaan er associaties en reacties die vragenlijsten niet oproepen. Ook kan de ACS-NL dankzij de foto’s worden toegepast bij cliënten met taalproblemen zoals afasie. De meting kan plaatsvinden in alle mogelijke contexten, denk aan de eerstelijnszorg, de (poliklinische) revalidatie of het verpleeg-of verzorgingshuis.

Uit onderzoek blijkt dat de betrouwbaarheid hoog is. Het instrument bestaat uit een doos met fotokaarten, scoreformulieren en handleiding.

Werkwijze

De cursus bestaat uit één dag met zes contacturen en vier zelfstudie-uren in de vorm van een thuisopdracht die u na de cursusdag in koppels uitvoert in de eigen praktijk. Tijdens de cursusdag ontvangt u een theoretische toelichting en praktische informatie waarbij u oefent met het instrument. In de zelfstudie-uren oefent u in uw eigen praktijk. Daarna kunt in de ACS-NL in de beroepspraktijk betrouwbaar gebruiken.

Cursusmateriaal

Tijdens deze post-hbo cursus worden het studiemateriaal (sheets), de doos met de ACS-NL en de handleiding ter plekke verstrekt.

Voor wie?

De cursus is bestemd voor ergotherapeuten, onderzoekers en andere zorgprofessionals die met ouderen werken.

Kosten

Kosten: € 250,- zonder toolkit en € 500,- inclusief tookit. Het overige cursusmateriaal en koffie, thee, lunch zijn inbegrepen.

Indien u met meer deelnemers van één instelling bent, is het mogelijk één meetinstrument af te nemen. Voor de tweede en volgende deelnemers is het cursustarief dan €250.

In overleg zijn ook cursusvarianten mogelijk, zoals een IncompanyTraining.

Accreditatie

De cursus is goedgekeurd door stichting ADAP. Voor deze cursus ontvangt u 10,5 accreditatiepunten.

Aanmelding

U meldt u aan via bovenstaande link. Voor vragen over de cursus kunt u terecht bij posthbo-ergotherapie@hva.nl

Over de docenten

Annemieke Jong is in 2007 afgestudeerd aan de opleiding Ergotherapie. Sinds 2011 werkt ze met veel plezier in het Slotervaart ziekenhuis. Ze is werkzaam binnen verschillende revalidatieteams, waaronder de handrevalidatie en de oncologische revalidatie. Daarnaast is de geriatrie een belangrijke speerpunt van het ziekenhuis.

Annemieke vindt het belangrijk om onderzoek, onderwijs en de dagelijkse praktijk zoveel mogelijk op elkaar aan te laten sluiten. Bij de ontwikkeling van de ACS-NL is ze betrokken geraakt toen ze voor de Master Evidence Practice onderzoek moest gaan verrichten. Geïnspireerd door de geweldige mogelijkheden die de ACS te bieden heeft, is ze het instrument verder gaan ontwikkelen.

Soemitro Poerbodipoero is docent Ergotherapie en coördinator internationalisering en diversiteit aan de Hogeschool van Amsterdam, opleiding Ergotherapie. Daarnaast werkt hij de aan de ontwikkeling van de ACS-NL voor het Lectoraat Participatie en Omgeving.

Na het afronden van de hbo studie Ergotherapie in 1998 heeft hij gewerkt in verschillende verzorgingshuizen en is in 2001 gaan werken bij het VU Medisch Centrum op de afdeling revalidatiegeneeskunde. Daar heeft hij zich gedurende 6 jaar gespecialiseerd in de handtherapie en heeft hij de Praktijkopleiding Handtherapie en de Masteropleiding Bewegingswetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam afgerond. Interesse voor de combinatie van onderwijs en onderzoek op het HBO leidde tot de switch naar het onderwijs.

Gepubliceerd door  Urban Vitality 1 juli 2019