Hogeschool van Amsterdam
 

Management Control en Riskmanagement

Wil je ontdekken hoe je managers accuraat kunt voorzien van management informatie? En wil je leren hoe je hiermee financiële doelen realiseert? Management control en riskmanagement zijn het aandachtsgebied van de (assistent-)controller. Maar ook als je een algemene managementfunctie ambieert is deze cursus zeer geschikt.

Deze cursus bereidt je voor op de functie van (assistent-)controller of (assistent-)riskauditor in zowel het MKB als bij een internationaal opererende onderneming.

Voor wie?

Deze hbo-cursus Management Control en Riskmanagement is bedoeld voor iedereen die in de beroepspraktijk te maken heeft met bedrijfseconomische beslissingen en deze beter wil onderbouwen. De cursus is toegankelijk voor cursisten die eenvoudige bedrijfseconomische berekeningen kunnen maken en een basiskennis hebben van boekhouden. Voor deze cursus heb je minimaal een mbo-4-, havo- of vwo-diploma en enige jaren werkervaring op financieel economisch gebied nodig.

Inhoud cursus

Management control gaat om het beïnvloeden van managers, o.a. met behulp van managementinformatie, zodat zij in staat zijn beslissingen te nemen die in lijn van de organisatiedoelen liggen. Daarbij is het van belang ook rekening te houden met interne en externe onzekerheden.

Het management dient ook inzicht te hebben in de verschillende risico's binnen een bedrijf, en de wijze waarop daarmee wordt omgegaan c.q. beïnvloed kunnen worden. Binnen deze cursus wordt dan ook aandacht geschonken aan riskmanagement.

Dé cursus om je in management control en riskmanagement te verdiepen, en bereid je voor op de functie van (assistent-)controller of (assistent-)riskauditor in zowel het regionale MKB als bij een internationaal opererende onderneming.

Over verschillende onderdelen zullen gastsprekers uit de praktijk gastcolleges verzorgen.

Leerdoelen

Deelnemers kunnen aan het einde van deze cursus:

  • De samenhan​​g in de verschillende onderdelen van een management control systeem doorgronden en de effectiviteit daarvan evalueren.
  • Een eenvoudig management control systeem ontwerpen.
  • De risicomanagementcyclus doorgronden en een eenvoudige risico-analyse van een organisatie uitvoeren.
  • De toepassing van prestatiemeting, -beoordeling en -beloning doorgronden en een prestatiemeetsysteem doorlichten.
  • De business balanced scorecard doorgronden en een balanced scorecard voor een organisatie maken.

Studieduur en studiekosten

Deze cursus start op 6 februari 2021. De collegedagen van deze cursus zijn op zaterdag. De cursus duurt vijf maanden en bestaat uit twee blokken van tien weken met een studiebelasting van gemiddeld 20 uur per week inclusief college-uren. Voor deze cursus is de prijs voor het bijwonen van de colleges en maken van de toetsen € 2100 en de kosten voor boeken bedragen circa € 250.

Toelating

Deze cursus is op hbo-niveau. Daarom heb je minimaal een mbo-4-, havo- of vwo-diploma en enige jaren werkervaring nodig.

Inschrijven

Op dit moment is het nog niet mogelijk je in te schrijven voor de cursus Management Control en Riskmanagement. Inschrijven is mogelijk vanaf voorjaar 2021 via de aanmeldbutton op deze pagina. Bij het inschrijven moet je een kopie van je paspoort of ID-kaart uploaden, naast een kopie van je hoogst behaalde diploma. Een kopie van je rijbewijs wordt niet geaccepteerd.

Let op! Ben je HvA student en heb je interesse in de cursus Management Control en Riskmanagement? Je schrijft je niet in via deze cursuspagina maar vindt de informatie op de pagina over het minoraanbod.

Wil je nog verder studeren?

Ga dan voor een waardevol hbo-diploma en bekijk onze deeltijd bacheloropleiding Finance & Control. De onderwerpen uit de cursus Management Control en Riskmanagement zijn onderdeel van het studieprogramma. Als je de cursus Management Control en Riskmanagement succesvol hebt afgerond, krijg je bij de deeltijdopleiding een vrijstelling voor dit studieonderdeel.

Gepubliceerd door  Faculteit Business en Economie 11 maart 2021