Hogeschool van Amsterdam
 

Duurzame Inzetbaarheid

Hoe zorg je ervoor dat medewerkers tijdens hun hele werkende leven fysiek en geestelijk gezond blijven functioneren? Dat is het uitgangspunt van duurzame inzetbaarheid. Deze cursus richt zich op de verantwoordelijkheid van de werkgever voor de duurzame inzetbaarheid (DI) van de werknemer en de dialoog tussen beiden. Je gaat ermee aan de slag, met aandacht voor je eigen inzetbaarheid, DI binnen je organisatie én je handelen als HR-adviseur of leidinggevende op het gebied van DI. In de cursus zullen ook gastdocenten en gastsprekers hun kennis, kunde en ervaring op dit gebied inbrengen.

Voor wie is de cursus

Deze cursus is voor professionals, die werken of zich ontwikkelen binnen het HR-vakgebied. De cursus is ook geschikt voor managers en leidinggevenden.

Inhoud cursus

Duurzame inzetbaarheid wordt tijdens de cursus gezien in relatie tot de uitdagingen waar maatschappij, organisaties en individuele medewerkers voor staan, ook op lange termijn. Het gaat hierbij om de uitdaging om organisaties én medewerkers vitaal, bekwaam, wendbaar en veerkrachtig te krijgen én te houden.

In deze cursus werk je stap voor stap, individueel en in kleinere groepjes, aan diverse opdrachten binnen de verschillende domeinen van duurzame inzetbaarheid. Deze domeinen zijn:

 • Gezondheid en vitaliteit: de vitale organisatie & medewerker: Fysieke en Mentale gezondheid, Zingeving en Veerkracht.
 • Flexibiliteit: de bekwame organisatie & medewerker: Kennis & vaardigheden, Leven lang leren, Leerverandervermogen, Functieverblijfsduur.
 • Mobiliteit: de wendbare organisatie & medewerker: Wendbaarheid, in – en externe mobiliteit, Duurzame loopbaanpaden, Talenten erkennen, herkennen en benutten, Mobiliteit, levensfasen en generaties
 • De veerkrachtige organisatie & medewerker: Positief werkklimaat, Leiderschap, Eigenaarschap, Dialoog, Betrokkenheid, bevlogenheid en werkgeluk.

Door je te verdiepen in relevante theorie, het verzamelen en analyseren van data en het in kaart brengen van de huidige situatie, kun je op hoofdpunten een beleid formuleren en mogelijke interventies bepalen om een of meer van de domeinen van duurzame inzetbaarheid binnen een organisatie te optimaliseren. Daarnaast bekwaam je je in het voeren van een betekenisvolle dialoog, het bindmiddel voor duurzame inzetbaarheid.

De beroepstaak die in dit blok centraal staat is: het kunnen initiëren, adviseren en realiseren van de gewenste ontwikkeling bij individuele medewerkers, teams en (onderdelen van) organisaties, op actuele en toekomstige behoeftes. Hiervoor werk je onder meer aan de volgende beroepshandelingen:

 • Het doelgericht verzamelen en analyseren van data binnen de verschillende domeinen van duurzame inzetbaarheid.
 • Het uitvoeren van een scan/diagnose van de huidige situatie binnen een organisatie op de verschillende domeinen van duurzame inzetbaarheid.
 • Het op kernpunten formuleren van de gewenste bijdrage aan het optimaliseren van beleid en mogelijke interventies binnen de verschillende domeinen van duurzame inzetbaarheid.
 • Het voeren van een betekenisvolle dialoog op het gebied van duurzame inzetbaarheid.
 • Het optimaal bijdragen aan de gewenste ontwikkeling van individuele collega-studenten door kennisoverdracht en het geven van feedback en feedforward.
 • Het door zelfbewustzijn en zelfmanagement komen tot verdere professionalisering van het eigen handelen als adviseur duurzame inzetbaarheid en/of leidinggevende.
 • Het tonen en nemen van eigenaarschap van de eigen duurzame inzetbaarheid.

Studieduur en studiekosten

De cursus start op 16 november 2021. De colleges zijn op dinsdag- en donderdagavond van 18.40 – 22.00 uur. De cursus start ook op 23 april 2022 op zaterdag van 10.00 – 16.40 uur. De cursus duurt tien weken, waarvan zeven weken college. De overige weken worden gebruikt voor toetsing, inleveren opdrachten en feedback. De studiebelasting is gemiddeld 20 uur per week inclusief college-uren. Het college- en examengeld bedraagt €1.400,-. De kosten voor studieboeken bedragen ongeveer €50,-.

Toelating

Deze cursus is op hbo-niveau. Daarom heb je minimaal een mbo-4-, havo- of vwo-diploma en enige jaren werkervaring nodig. Een passende werkomgeving is nodig om opdrachten te kunnen uitvoeren.

Inschrijven

Schrijf je in voor de cursus Duurzame Inzetbaarheid via de inschrijfbutton op deze pagina. Bij het inschrijven moet je een kopie van je paspoort of ID-kaart uploaden, naast een kopie van je hoogst behaalde diploma. Een kopie van je rijbewijs wordt niet geaccepteerd. Let op! Ben je al HvA-student? Schrijf je dan in via hva.nl/minoren.

Wil je nog verder studeren?

Ga dan voor een waardevol hbo-diploma! Bekijk ook eens onze deeltijd bacheloropleiding HRM. De cursus Duurzame Inzetbaarheid is hier onderdeel van. Als je deze cursus succesvol hebt afgerond, krijg je hier vrijstelling voor.

Gepubliceerd door  Faculteit Business en Economie 10 november 2021