Hogeschool van Amsterdam

Cursus inhoud

Voor organisaties is ‘veranderen’ een belangrijk en urgent onderwerp. De markt waarop de meeste organisatie reageren, vraagt flexibiliteit en korte reactietijden. Hierdoor vinden reorganisaties en heroriëntaties plaats.

Bij veranderingen doen we een beroep op het aanpassingsvermogen van organisaties en dus van de medewerkers die bij deze organisaties werken. Een HR-medewerker heeft de regie bij de ontwikkeling van de HR-agenda. Welk HR-beleid is nodig om van de veranderingen een succes te maken? Welke HR-initiatieven horen bij de gekozen strategie? De HRM’er heeft hierbij de taak om kritische kanttekeningen bij het voorgestelde strategische beleid te plaatsen vanuit de eigen expertise over mens en talent. Deze kanttekeningen kunnen resulteren in het aanpassen van strategisch beleid of in een specifieke invulling hiervan. Vervolgens is er de regie op het vertalen van het strategisch beleid naar HR-beleid (de HR-agenda).

Wat leer ik in deze cursus?

In deze cursus leer je het professioneel vormgeven van veranderingen en deze vanuit verschillende invalshoeken te diagnosticeren. Ook ga je op zoek naar de kern van een door jou gekozen vraagstuk om vervolgens te kiezen voor een veranderstrategie. Hierna maak je een een interventieplan, waarbij verschillende interventies elkaar versterken.

Voor meer informatie kan je de studiehandleiding van afgelopen semester inzien, zo krijg je een indruk van hoe de cursus is opgebouwd.

Gepubliceerd door  Faculteit Business en Economie 28 september 2020