Hogeschool van Amsterdam

kenniscentrum faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie

mw.  M.D. Rasch (Miriam)

Projectmanager
Telefoon:
0205951865
Bij geen gehoor:
0621157176
Email:
m.d.rasch@hva.nl
Werkadres:
Benno Premselahuis, Rhijnspoorplein 1, 1091 GC Amsterdam
Postadres:
Postbus 40,1000 AA Amsterdam
Kamernummer:
04A07

Intro

Miriam Rasch (MA) is docent-onderzoeker bij het lectoraat Netwerkcultuur van Kenniscentrum Create-IT en doet onderzoek naar praktische filosofie & postdigitaliteit.

Onderzoek

Miriam is geïnteresseerd in de ethiek van digitale technologieën zoals internet, data en sociale media. Ze onderzoekt de wijsgerig-ethische vragen die voorafgaan aan de praktische uitwerking in specifieke technologieën, normen of wet- en regelgeving en probeert daarbij altijd de verbinding met de praktijk te expliciteren.

Ook doet ze onderzoek naar het internet als een technologie van (hybride) publiceren en houdt zich vandaaruit bezig met kwesties als taal, het boek, publicatieformats, meerstemmigheid, toegankelijkheid en hermeneutiek. Meer specifiek kijkt zij naar de literaire kanten van het internet, zoals experimentele vormen, literair-culturele publicaties en de invloed van online cultuur.

Motivatie

In de postdigitale wereld kan het lijken alsof we zonder dat we er iets over te zeggen hebben zijn overgeleverd aan de techniek en de macht van mediabedrijven. Door fundamentele en tegelijk praktische vragen te stellen en de discussie aan te gaan met een breed publiek, kan onze relatie met de techniek op een andere manier vorm krijgen: actief, bewust en creatief. Het ontwikkelen van nieuwe manieren van samen denken, praten en schrijven zijn daarbij van het grootste belang.

Huidige projecten

Miriam werkt op dit moment aan verschillende onderzoeksprojecten. In haar werk omtrent Ethiek en Dataïsme onderneemt ze een filosofische zoektocht naar het mens- en wereldbeeld dat achter het geloof in data schuilgaat; welke alternatieven zijn daarop te formuleren als je ethische en literaire bronnen betrekt uit bijvoorbeeld het existentialisme, vertaalwetenschap en object-georiënteerde ontologie?

Ook is ze projectleider en onderzoeker van het SIA RAAK-project Maak het Publiek, waarin in samenwerking met een twaalftal partners uit het culturele uitgeefvak hybride vormen van uitgeven worden onderzocht. De vraag staat centraal hoe vernieuwende, hoogstaande informatie een publiek kan vinden binnen de context van desinformatie en post-truth. Welke andere vormen van schrijven, argumenteren, distribueren, delen en engagement met de lezer maakt het digitale domein mogelijk?

Huidige onderwijsactiviteiten

Docent Media- en Techniekfilosofie en Filosofie in de Praktijk, beide vakken in de (HvA-brede) minor Filosofie in een postdigitale wereld van de HvA; gastcolleges over data- en digitale ethiek, en over kunstkritiek en culturele uitgeefpraktijk, zowel binnen als buiten de HvA; stage- en afstudeerbegeleiding op het lectoraat.

Opleiding

Miriam is in 2003 cum laude afgestudeerd aan de Universiteit Utrecht in de Literatuurwetenschap (doctoraal, specialisaties Theoretische Literatuurwetenschap en Moderne Nederlandse Letterkunde); in 2005 behaalde zij een master in de Wijsbegeerte aan de Radbouduniversiteit Nijmegen (specialisatie Ethiek, afgestudeerd op Søren Kierkegaard).

Overige werkzaamheden

Naast haar werk aan de HvA is Miriam freelance essayist, recensent en spreker, onder andere bij De Groene Amsterdammer, Athenaeum, Brainwash en internationale podia. Zie www.miriamrasch.nl.

Ze is auteur bij De Bezige Bij, waar in 2017 haar essaybundel Zwemmen in de oceaan: Berichten uit een postdigitale wereld verscheen. In mei 2020 verschijnt daar Frictie: Ethiek in tijden van dataïsme.

Miriam is lid van de Ethische Commissie Onderzoek van de HvA, van de Editorial Board van Eurozine, en van de redactieraad van De Nieuwe Garde en van The Low Countries.