Hogeschool van Amsterdam

kenniscentrum faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie

Playing Empowerment

De rol van ontwerpinnovatie in betrokken burgerschap

"Elk spel beduidt iets", zei Huizinga al. Het maakt van een alledaagse praktijk een bijzondere ervaring die ons kan binden rond een gemeenschappelijk doel of thema. Dat inzicht komen we vandaag de dag overal tegen. In de gezondheidszorg, de politiek, het onderwijs en de wetenschap, steeds vaker worden spelelementen en 'Serious Games' gebruikt om mensen te verleiden, te motiveren, iets te leren of te overreden. Die ontwikkeling stemt hoopvol. Maar wie bepaalt de regels? En zijn er naast winnaars ook verliezers?

In deze Lectorale Rede gaat Ben Schouten in op de kwaliteit van digitaal spel in wat wij 'civic interaction design' noemen. Hij laat zien hoe ontwerpers samen met burgers spel en digitale media inzetten om de kwaliteit van hun leven te verbeteren, en hoe de verhouding tussen burgers, ontwerpers en instituties verandert. Zo komen de maatschappelijke uitdagingen aan bod die ontstaan nu spelelementen zich in onze door digitale media gedomineerde cultuur ver uitstrekken buiten de 'magische cirkel' van het spel zelf.

Bekijk de lectorale rede als webcollege

http://hva.mediamission.nl/Mediasite/Play/c5156c78f1c64434980efa3c5b03ca331d

 

12 mei 2015