Hogeschool van Amsterdam

kenniscentrum faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie

In deze tekst, een transcriptie van een voordracht tijdens Wijsgerig Festival Drift op 9 april 2016, legt Rebecca Louise Breuer uit hoe rizomatisch denken ook een ecologisch denken is. Ze vergelijkt deze manier van denken met het ‘boomdenken’ dat hiërarchisch, homogeen en lineair van aard is, en een ego-logisch karakter heeft.

Referentie Breuer, R. L. (2017). Rizoom. In R. de Jong, C. van Dijk, T. Rijneveldshoek, L. van Norden, & A. Krans (Eds.), In staat tot natuur: Wijsgerig festival DRIFT (pp. 220-228). Amsterdam: Merlijn Olnon Publicis.

Publicatiedatum

mei 2017

Publicaties: