Hogeschool van Amsterdam

kenniscentrum faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie

Platform Onderwijs Innovatie (POI) eindverslag

In het project Platform Onderwijs Innovatie (POI) heeft het Lectoraat Crossmedia van de Hogeschool van Amsterdam gewerkt aan onderwijsvernieuwing in relatie tot crowdsourcing.

Rapport

Op welke wijze kan crowdsourcing worden ingezet om te komen tot een landelijk platform waar innovatieve ideeën voor onderwijsvernieuwing in het HBO worden verzameld en gewaardeerd.

Om deze vraag te beantwoorden is in de beginfase van het project een model platform onderwijs innovatie gemaakt, dat het proces rond de werking van een platform inzichtelijk maakt. In dit model worden stapsgewijs innovatieve ideeën verzameld, gewaardeerd en gedurende het gehele proces verbeterd en wordt aangezet tot gebruik van de verzamelde ideeën en de ervaring daarmee te delen. Een groot aantal werkvormen voor zowel de in het model genoemde “Community” (of Crowd) en de “Back Of ce” heeft het projectteam aangewend om de geformuleerde hoofd- en deelvragen te beantwoorden. Zo hebben er vele interviews, workshops, een hack-a-thon en een challenge plaatsgevonden. Het model beschrijft in feite het proces dat tijdens het project is doorlopen. In dit rapport worden de fases dan ook gebruikt als verslaglegging van het project.

POI heeft een aantal zichtbare activiteiten uitgevoerd met 5 hogescholen (Avans, Fontys, HU, NHL, Christelijke Hogeschool Ede), 15+ marktpartijenen waaronder workshops, een Battle of Concepts en EduHack. Bij Eduhack 2015 is ons team als eerste geëindigd. POI levert ook een aantal concrete resultaten op, waarvan er 1 als prototype is uitgewerkt: stageinkaart. Dit prototype heeft de potentie daadwerkelijk iets te gaan betekenen voor studenten in hun contact met het werkveld. We hopen dan ook dat hieraan een vervolg wordt gegeven, binnen of buiten de HvA. 

Auteurs: Harry van Vliet, lector Crossmedia. Jochen Riester, docent-onderzoeker. Dennis Ringersma, consultant TOEK.

Referentie

WEBSITES

http://educationhack.nl/

24hrs education hack-a-thon. Tijdens de hack-a- thon bedenken en bouwen teams nieuwe digitale services om het onderwijs te verbeteren.

http://www.cedefop.europa.eu/

Gedecentraliseerde EU organisatie gericht op het verbeteren van de kwaliteiten (nadruk op 21st century skills) van Europa’s (aankomende) werkende burgers.

www.HEC2016.org

Higher Education Conference (HEC2016) wordt gehouden in Amsterdam en richt zich op samenwerking tussen en binnen scholen.

http://www.c2b.nu/

Crowdsourcing partij die de crowd inzet om bestaande producten/diensten te verbeteren en nieuwe te ontwikkelen. Tevens partner binnen POI.

http://crowdinnovation.nl/

Crowdsourcing partij die de crowd inzet om bestaande producten/diensten te verbeteren en nieuwe te ontwikkelen. Heeft het BM crowdsourcing ontwikkelt (http://crowdinnovation.nl/Crowdsourcing_ Canvas.html). Tevens partner binnen POI.

https://youtu.be/-OS1LfV6bBk

Een rondleiding door de Dutch Innovation Factory gemaakt tijdens de 24h Design Contest.

http://www.dutchinnovationfactory.com/

Ontmoetingsplek voor onderwijs, onderzoek én ondernemerschap in industrieel erfgoed.

http://www.schoolwaardenkompas.nl/

Met het Schoolwaardenkompas kan je je op de kaart oriënteren als het gaat om jouw criteria voor goed onderwijs.

https://www.ted.com/talks/bill_gates_teachers_ need_real_feedback?language=en
Pleidooi door Bill Gates aan docenten om al hun lessen online te zetten en zich open te stellen voor (peer-)reviews.

http://www.b.amsterdam/

Creatieve hub waar grote en kleine ondernemers, startups en studenten van de HvA en InHolland samenwerken. Een voorbeeld van een fysiek platform.

http://connectingstartups.nl/

Programma dat studenten HvA en InHolland helpt een startup van de grond te krijgen.

http://artcadia.nl/default.aspx

Challenge platform voor innovatieve ideeen dat zich richt op het VO.

http://www.movemakers.eu/

Europees programma dat onderwijs vernieuwers uit heel Europa bij elkaar brengt.

http://www.geen.school/

Geen School is een organisatie en aanpak door Amber Pastoors, die rondom een stelling een school overneemt en studenten uitdaagt hiermee aan de slag te gaan.

http://emmaonderzoekt.nl/onderwijs2032/

Presentatie van onderzoek naar impact en inhoud van programma Onderwijs 2032.

http://edgeofeducation.nl/

Edge of Education is een serie bijeenkomsten georganiseerd door Operation Education met
als doel onderwijsvernieuwers uit onderwijs, bedrijfsleven en overheid met elkaar in contact te brengen. Een goed voorbeeld van een platform.

https://www.kl.nl/en/projects/amsterdam- education-challenge/
Projectpagina van Kennisland waarin zij resultaten geven over hun Amsterdam Education Challenge.

http://eduscrum.nl/en/

Site waarop wordt uitgelegd hoe de SCRUM methodiek in het onderwijs kan worden toegepast.

https://www.facebook.com/permanentfuturelab

Het Permanent Future Lab in Amsterdam brengt onderwijs en (creatief) ondernemerschap samen in een fysieke ruimte.

http://permanentfuturelab.wiki/

Het Permanent Future Lab in Amsterdam brengt onderwijs en (creatief) ondernemerschap samen in een fysieke ruimte.

http://tedxed.mobynow.com/page/livestream

De terug te kijken stream van de TEDex onderwijs conferentie in Amsterdam 2015.

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ocw/ evenementen/hotour
Pagina over de Hoger Onderwijs toer die het ministerie ondernam om inzicht te krijgen in wat speelt in het HO.

https://www.edugroepen.nl/sites/SHO/ SitePages/Aansluiting%20arbeidsmarkt.aspx Strategie Hoger Onderwijs, meer speci ek strategie ten aanzien van aansluiting van HO op de arbeidsmarkt.

https://www.ser.nl/~/media/db_ deeladviezen/2010_2019/2011/b29702/ b29702_7.ashx
Onderzoek en advies door Sociaal Economische Raad (SER) t.a.v. aansluiting HO op de arbeidsmarkt.

http://www.hackgolf.org/hackathons/golf/ orientation
Site waar golf liefhebbers worden uitgedaagd om gezamenlijk te werken aan het ‘hacken’ van golf.

http://tedxamsterdamed.com/page/the-event

Evenement pagina van TEDex Amsterdam.

http://www.stichting-leerkracht.nl/

Website van Stichting Leerkracht, gericht op het verbeteren en innoveren van onderwijs.

https://www.smartsharingplatform.nl/welcome

Onderwijs platform met nadruk op technologie gesponsord door Samsung.

http://battleofconcepts.nl/default.aspx

Website van Battle of Concepts, een van de projectpartners van POI.

http://www.mentorx.nl/

Website van Mentor X, die geinterviewd zijn in het kader van POI.

https://www.kennisnet.nl/

Website van Kennisnet een organisatie die zich bezig houdt met onderwijsinnovatie (vaak vanuit een ICT oogpunt).

https://decorrespondent.nl/2465/ Hoe-de-coach-de-docent-buitenspel- zet/187739596220-24f5f529
Artikel over onderwijsvernieuwing.

http://numrush.nl/rush/de-toekomst-van- onderwijs/
Artikel over onderwijsvernieuwing.

http://www.creativejumpers.be/

Website ‘Creative Jumpers’. Een praktisch programma van de Antwerp Business School dat studenten de tools geeft om een bedrijf te laten (door)groeien.

https://decorrespondent.nl/2951/Onderwijs- zou-georganiseerde-nieuwsgierigheid-moeten- zijn/360177290473-d6927d88
Artikel over onderwijsvernieuwing.

http://onzenieuweschool.nl/plans-ideas/het- forum-waar-we-het-hele-jaar-door-samen- scholen/vote/
Een forum waarop onderwijsprofessionals het hele jaar door aan een nieuwe school bouwen.

http://mooievoorbeelden.nl/#/

Verzamelsite van de HvA waarop onderwijs professionals en studenten goede (vaak praktische) onderwijs vernieuwingen met elkaar delen. Een platform.

http://www.onderwijsvanmorgen.nl/

Een verzamelsite waarop allerlei nieuwsberichten over onderwijsvernieuwing worden gedeeld en bediscussieerd. Een platform.

http://www.lerarenmetlef.com/

Stichting die bijeenkomsten organiseert om het PO, VO en MBO te verbeteren/vernieuwen.

DANK AAN:

Anne Eijnden (HvA)
Anne Moes (HvA)
Anne Postma (HvA)
Ard Vermeulen (HvA) Bernadette Schrandt (HvA) Bert Pinkster (HvA)

Carlien Jong Macnack (HvA) Chantal van Geel (Avans) Christel Swiers (Avans) David Wel (HvA)

Debby Monshouwer (Avans) Dmitri Chebotarev (Eduhack) Dymphna Snijders Blok (HvA) Elisabetta Bellei (Avans) Elvira Denteneer (HvA)

Erik Mooij (Hogeschool Utrecht) Erik Visser (Public Works)
Erika Verwer (Avans)
Frank Benneker (HvA)

Gerald Stap (HvA)
Gertrude van der Gun (Avans) Ingrid Dokter (HvA)

Iris Willems (HvA) Jan-Jaap Heine (HvA) Jenny Bos (Avans) Joris Coenen (Eduhack) Jos Hemerik (HvA)

Jos Wassink (Mett)
Jurriaan Mous (Mousio)
Kim Martens-Rietveld (Avans)
Kueter Wies (Eduhack)
Lieke Biesma (HvA)
Liselotte Dijk (HvA)
Loes Huizing (HvA)
Maaike Neeter (Avans)
Maries Dinaux (HvA/UvA)
Marjolein Perfors (Avans)
Maurits Hoenders (Stichting Beroepseer) Max Langerak (Eduhack)
Miriam Watts-Jones (HvA)
Mirjam Jansen (Min. Defensie)
Mirjam Swart (HvA)
Nick van Breda (Eduhack)
Paul den Hertog (HvA)

Philippine Waisvisz (Avans) Pieter Willemsen (SenSeven) Riccardo Holt (X Vector) Rita te Grotenhuis (Avans) Rob Barkey (HvA)

Robert Linke (Eduhack)
Robin Klaassen (Total Spiel)
Roelof van der Horst (Christelijke Hogeschool Ede) Rosanne Scholte (HvA)
Rozemarie van Loon-Linders (Avans)
Ruud Gerrits (Eduhack)
Saidou Blindenburg (Blue Brick Media) Sebastian Stellingwerff (HvA)
Stijn Bernards (Eduhack)
Tessa Mei Duzee (HvA)
Teun Lier (HvA)
Tim Hoenselaar (Eduhack)
Tim Kotkamp (Eduhack)
Vincent Zijlstra (HvA)
Wouter Groot (HvA)