Hogeschool van Amsterdam

kenniscentrum faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie

Crowdsourcing

Boek

Crowdsourcing is niet nieuw. Er zijn tal van historische voorbeelden waarbij ‘het volk’ opgeroepen wordt vrijwillig bij te dragen aan een probleem of vraag. Met de komst van het internet is het echter veel eenvoudiger geworden een grote groep te enthousiasmeren, het proces efficiënt te begeleiden en de deelnemers blijvend te stimuleren. Bedrijven luisteren al langere tijd naar klanten, gebruiken hun input en hebben focusgroepen om behoeften te achterhalen. Maar nu kan ‘de klant’ op een grotere en directere manier worden benaderd dan ooit (Bonabeau, 2009).

Maandenlang zijn een kleine miljoen deelnemers ruim 230 miljoen cubelets per dag aan het weghakken geweest in een race naar het midden van een digitale kubus in het spel Curiosity. Wat is hier aan de hand? Deze publicatie van het Centre of Expertise Creatieve Industrie maakt de lezer wegwijs in het fenomeen van crowdsourcing. Aan de hand van vele voorbeelden wordt een aantal relevante aspecten van crowdsourcing behandeld. Aan de orde komen de onderliggende mechanismen van crowdsourcing en de verschillende verschijningsvormen van crowdsourcing.

Ook wordt ingegaan op de kosten, risico‘s en baten van crowd- sourcing en wordt de vraag beantwoord hoe crowdsourcing zo effectief en efficiënt mogelijk is in te zetten door naar een aantal implementatiemodellen te kijken en algemene adviezen te inven- tariseren. 

Onderzoek & tekst

Harry van Vliet, Rogier Brussee, Dick Swart, Erik Hekman & Michiel Rovers 

Deze publicatie is een product van het Centre of Expertise Creatieve Industrie Utrecht (www.ci.hu.nl) en het Crossmedialab (www.crossmedialab.nl). Het Centre of Expertise Creatieve Industrie, verbonden aan Hogeschool Utrecht, zorgt voor een versterking en verdieping van de samen- werking tussen onderwijs, onderzoek en de creatieve sector door impact te genereren op maatschappelijke en economische vraagstukken. Het Crossmedialab is de werkplaats van het lectoraat Crossmedia Business aan de Faculteit Communicatie & Journalistiek waar onderzoek wordt verricht naar crossmedia ontwikkelingen in de creatieve industrie. Harry van Vliet is vanaf 2013 verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam, als lector Crossmedia, waar onderzoek op het gebied van Crowdsourcing wordt voortgezet.

Referentie

Bonabeau, E. 2009. Decisions 2.0: The Power of Collective Intelligence. MIT Sloan Manage- ment Review, winter 2009, pp. 45–52.

Brabham, D.C. 2008. Crowdsourcing as a model for problem solving. The International Journal of Research into New Media Techno- logies, 14, 1, pp. 75–90.

Brussee, R. & Hekman, E. 2009. Social media are highly accessible media. In: Proceedings of the WWW/Internet 2009 conference, Rome, 19-22 November 2009.

Casey, M. E., & Savastinuk, L. C. 2006. Library 2.0. Service for the next-generation library. Library Journal, 9/1/2006 (Beschikbaar op www.cil733.pbworks.com/f/Library+2.0+ Journal.pdf)

Dawson, R. 2010. Crowdsourcing landscape – discussion. (Beschikbaar op: www.crowd- sourcingresults.com/competition-platforms/ crowdsourcing-landscape-discussion)

De Groot, F. A. 2009. Waarom minder Nederlanders boeken lenen. Universiteit Utrecht. (Beschikbaar op www.igitur-archive. library.uu.nl/student-theses/2009-1027-200231/ Masterthesis_Frederike%20de%20Groot_ 2009.pdf)

De Niet, M., Heijmans, L., & Verwayen, H. 2009. Businessmodel innovatie cultureel erfgoed. Amsterdam: DEN, Kennisland & Ministerie van OC&W. (Beschikbaar op www.kennisland.nl/ uploads/fckconnector/286db7f5-9e52-494c- 93ec-0e00112dc567)

De Vries, B. 2009. Mijn Stad Mijn Dorp Business Plan. Historisch Centrum Overijssel. (Beschikbaar op www.mijnstadmijndorp.nl/ sites/default/files/msmd_businessplan_ november_2009.pdf)

Dillon Scott, P. 2011. How Europeana, crowd- sourcing & wiki principles are preserving European history. The Sociable, 31 march 2011. (Beschikbaar op: www.sociable.co/business/ how-europeana-crowdsourcing-wiki-princi- ples-are-preserving-european-history/)

Eshuis, J-W. 2011. Crowdsourcing in de biblio- theek. (Beschikbaar op www.janwillemeshuis. nl/blog/2011/02/crowdsourcing-in-de-biblio- theek)

Gray, E., Brown, S., & Macanufo, J. 2010. Game- storming. A playbook for innovators, rulebrea- kers, and changemakers. Bejing, etc.: O’Reilly.

Hekman, E., & Van Vliet, H. 2012.
The Commons on Flickr: What do 51 million community members actually do? Paper

66 | 67

presented at the AVICOM 13 conference, Montreal, Canada, 9–12 october 2012.

Heidinga, A., Wilde, C. De, & Sterenberg, A.

2010. De toekomst van de bibliotheek. Groningen: Hanzehogeschool.

Hertel, G., Niedner, S., & Herrmann, S. 2003. Motivation of software developers in Open Source projects: an Internet-based survey of contributors to the Linux kernel. Research Policy, 32, pp. 1159–1177. (Beschikbaar op: www.nicomedia.math.upatras.gr/Free- OpenSource/Hertel_etal_MotivationInOSS_ Survey.pdf)

Holley, R. 2010. Crowdsourcing: how and why should libraries do it? D-Lib Magazine, 16, 3⁄4, March / April 2010.

Hogenkamps, M., & Roelofs, J. 2008. Eindrapportage V&V project 100% zelf- bediening Overijsselse Bibliotheken. (Beschikbaar op: www.obplaza.obd.nl/prod/ intranet/webgen.nsf/pages/_FECBE4A5B- F3ACFBCC1257192004DEC01/$file/eindra pportageprojectzelfservice.pdf)

Hoogendoorn, S. 2007. Web 2.0 en openbare bibliotheken. Den Haag: Hogeschool InHolland.

Howe, J.

— 2006a. Crowdsourcing: A definition. Wired, 2 June 2006. (Beschikbaar op www.crowdsourcing.typepad.com/cs/2006/ 06/crowdsourcing_a.html)

— 2006b. The Rise of Crowdsourcing. Wired, 14 june 2006.

— 2008. Crowdsourcing. How the power of the crowd is driving the future of business. London: Random House.

Huysmans, F., & Hillebrink, C. 2008.
De openbare bibliotheek 10 jaar van nu. Den Haag: Sociaal Cultureel Planbureau.

Huysmans, F. 2013. De maatschappelijke opdracht van de openbare bibliotheek in
de 21e eeuw: een voorstel ter discussie. (Beschikbaar op: www.130125_maatschappe- lijke_opdracht_openbare_bibliotheek_21e_ eeuw.pdf)

Hsueh, P-Y., Melville, P., & Sindhwani, V. 2009. Data Quality from Crowdsourcing: A Study of Annotation Selection Criteria. In: Proceedings of the NAACL HLT Workshop on Active Learning for Natural Language Processing, pp. 27–35, Boulder, Colorado, June 2009. (Beschikbaar op: www.citeseerx.ist.psu.edu/ viewdoc/summary?doi=10.1.1.157.5154)

Janssen, O.

— 2011. Wikipedia, Wikimedia, GLAMwiki – Wat kan een erfgoedinstelling daarmee? (Beschikbaar op www.slideshare.net/ OlafJanssenNL/wikipedia-wikimediagla- mwikiwatkandekbdaarmee)

— 2012. Crowdsourcing wat kan de Koninklijke Bibliotheek daarmee. (Beschikbaar op www.slideshare.net/OlafJanssenNL/ crowdsourcing-wat-kan-de-koninklijke-biblio- theek-daarmee)

Johnson-Laird, P.N. 1983. Mental Models. Towards a cognitive science of language, inference and consiousness. Cambridge,

London: Cambridge University Press.

Jonkers, E., Gruppelaar, N., & Sonnemans, M.

2013. Five desgrees of co-creation involve- ment. In: Kwakman, F., & Smeulders, R. (Red.), Groot Innovatie Modellenboek. Van Duuren Management. (pp. 166–170)

Kinney, B. 2010. The Internet, Public Libraries, and the Digital Divide. Public Library Quarterly, 29, 2, pp. 104–161.

Kittur, A., Chi, E., Pendleton, B.A., Suh, B., & Mytkowicz, T. 2008. Power of the few vs. Wisdom of the crowd: Wikipedia and the rise of the Bourgeoisie. World Wide Web, 1, 2, pp 1–9.

68 | 69 BrOnnEn

Kozinets, R.V., Hemetsberger, A., & Shau, H.J.

2008. The Wisdom of Consumer Crowds. Collective innovation in the age of networked marketing. Journal of Macromarketing, 28, 4, pp. 339–354.

Kreijveld, M. 2012. Samen slimmer. Hoe de ‘wisdom of crowds’ onze samenleving zal veranderen. Den Haag: STT.

Lintott, C. J., Schawinski, K., Slosar, A., Land, K., Bamford, S., Thomas, D., Raddick, M.J., Nichol, R.C., Szalay, A., Andreescu, D., Murray, P., & Vandenberg, J. 2008. Galaxy Zoo : Morpholo- gies derived from visual inspection of galaxies from the Sloan Digital Sky Survey. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 389, 3, pp. 1179-1189. (Beschikbaar op www.arxiv. org/abs/0804.4483)

Lodewijks, I. & Neefs, M. 2010. Promoot uw diensten... betrek uw gebruikers. (Beschikbaar op: Cubiss website – www.cubiss.nl/publica- ties/promoot-uw-diensten%E2%80%A6-be- trek-uw-gebruikers)

Lorenz, J., Rauhut, H., Schweitzer, F., & Helbing, D. 2011. How social influence can undermine the wisdom of the crowd effect. Proceedings of the National Academy of Sciences, 108, 22, pp. 9020−9025.

Malone, T.W., Laubacher, R., & Dellarocas, C.

2010. The Collective Intelligence Genome. MIT Sloan Management Review, 51, 3, pp. 21–31.

Martijn, M. 2013. Hoe betrouwbaar zijn reissites? Vrij Nederland, 2 februari 2013, p. 34−38.

Molyneux: The mystery of the cube. Games, 2012, 127, pp. 8–9.

Mudde, T. Iedereen wetenschapper. De Volkskrant, 16 februari 2013, p. V6.

Nowak, S., & Rüger, S. 2010. How reliable are annotations via crowdsourcing? A study about inter-annotator agreement for multi-label image annotation. In: The 11th ACM Interna- tional Conference on Multimedia Information Retrieval (MIR), 29-31 March 2010, Philadelphia, USA. (Beschikbaar op www.oro.open.ac. uk/25874/1/mir354s-nowak.pdf)

Oomen, J., & Aroyo, L. 2011. Crowdsourcing in the cultural heritage domian: opportunities and challenges. C&T ‘11 Proceedings of the 5th International Conference on Communities and Technologies. New York: ACM. (pp. 138–149).

Pater, M. 2009. Co-creation’s 5 guiding principles. Amsterdam: Fronteer. (Beschikbaar

op www.slideshare.net/Fronteer/fronteer- strategy-5-guiding-principles-110426-presen- tation)

Raadsheer, P. 2011. Informatievoorziening door de bibliotheek, maar hoe? Een onderzoek naar de toekomstvisies op de openbare bibliotheek in Nederland. Igitur Archief, Utrecht Publishing and Archiving Service.

Snow, R., O’Connor, B., Jurafsky, D., & Ng,
A. Y. 2008. Cheap and Fast — But is it Good? Evaluating Non-Expert Annotations for Natural Language Tasks. Proceeding EMNLP ‘08 In: Proceedings of the Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing, pp. 254-263. (Beschikbaar op: www.stanford.edu/ people/jurafsky/amt.pdf)

Stichting Bibiotheek.nl. 2010. TNO rapport over E-books. (Beschikbaar op: www. bibliotheek20.ning.com/forum/topics/ tno-rapport-over-ebooks)

Stickdorn, M., & Schneider, J. (eds.). 2010. This is service design thinking. Basics – tools

– cases. Amsterdam: BIS Publishers.

Surowiecki, J. 2006 (2004, 1ste Engelse editie). Twee weten meer dan één. Waarom het beter is groepsbeslissingen te nemen. Amsterdam/

Antwerpen: Uitgeverij Contact.

Tokarchuk, O., Cuel, R, & Zamarian, M. 2012. Analyzing Crowd Labor and Designing Incentives for Humans in the Loop. IEEE internet computing, sept/okt 2012, pp.45–51.

Van Vliet, H. 2009. De Digitale Kunstkammer. Cultureel Erfgoed en Crossmedia. Utrecht: Hogeschool Utrecht. (Cell Cahier #1)

Van Vliet, H., & Hekman, E. 2010. Ikweetwatdit- is. Utrecht: Hogeschool Utrecht. (Cell Cahier light #1)

Van der Sijs, N. Crowdsourcing. NRC Weekend, 22-23 december 2012, p. 2 (Wetenschap).

Vollens, M. 2011. Winning & Failing Co-Crea- tion Platforms. A benchmark study focused on Co-Creation & eMobility. Board of Innovation. (Beschikbaar op: www.boardofinnovation. com/2011/08/22/winning-failing-co-creation- platforms/)

Vuurens, J., & de Vries, A. 2012. Obtaining High-Quality Relevance Judgments Using Crowdsourcing. IEEE Internet Computing, September/Oktober 2012, pp. 20–27.

Vuurens, J., de Vries, A., Eickhof, C. 2011.
How Much Spam Can You Take? An Analysis
of Crowdsourcing Results to Increase Accuracy. Preprint TU Delft. (Beschikbaar op

www.mediamatica.ewi.tudelft.nl/sites/default/ files/paper_2.pdf)

Whitla, P. 2009. Crowdsourcing and Its Application in Marketing Activities. Contem- porary Management Research, 5, 1, pp. 15-28. (Beschikbaar op www.cmr-journal.org/article/ download/1145/2641)