Hogeschool van Amsterdam

kenniscentrum faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie

Gebruikersbetrokkenheid bij ontwerp

Gevolgen voor de duurzaamheid van kleding

Project

Het huidige modediscours en de modepraktijken beroepen zich, net als alle andere terreinen van de hedendaagse culturele productie, op personalisatie, participatie en empowerment. De combinatie van netwerkcommunicatie, flexibele productiemiddelen en actieve deelname heeft ruimte gemaakt voor nieuwe manieren van ontwerp-, productie- en consumptiemethoden, waarmee ook nieuwe machtsverhoudingen gepaard gaan tussen professionele ontwerpers, bedrijven en klanten.

Voor sommigen lijken deze nieuwe methoden veel op de oude praktijken van het pre-industriële tijdperk; zij kondigen dan ook de terugkeer aan naar ‘op maat gemaakt’ en benadrukken de voordelen van PULL-systemen (aangedreven door de specifieke vraag van de consument) tegenover PUSH-systemen (aangedreven door de branche met de consument in het achterhoofd). Maar vergelijkingen tussen pre- en postindustriële modellen zien vaak de slagkracht over het hoofd van nieuwe spelers die nu een cruciaal onderdeel van dit proces vormen: de systemen, netwerken en productiefaciliteiten die een bemiddelende rol hebben in de relaties tussen meer zichtbare stakeholders.

Gezien het bovenstaande beeld geeft dit project een kritische analyse van de relatie tussen gebruikersparticipatie op ontwerpgebied en de zoektocht naar duurzamere manieren om kleding te produceren en te consumeren; duurzaamheid gaat dan uit een van wisselwerking tussen economische, sociale en milieukwesties. Met dit doel voor ogen zijn wij van plan vorm te geven aan interdisciplinair onderzoek met deelnemers uit de exacte wetenschappen, geesteswetenschappen en ‘onderzoek door ontwerp’; in de verwachting dat een dergelijke structuur een holistische benadering van het onderwerp biedt.

 

Dit project is ontwikkeld door Irene Maldini (promovendus) onder begeleiding van Hein Daanen (HvA/VU), Javier Gimero Martínez (VU). En Pieter Jan Stappers (TUD).