Hogeschool van Amsterdam

kenniscentrum faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie

Citizen Empowerment

Digitale mediaplatforms vormen in steeds meer domeinen een verbindende rol tussen burgers onderling alsook tussen burgers en professionals. Van de cultuursector tot de gezondheidszorg; van de media- en gamesindustrie tot de modewereld; van onze betrokkenheid bij de buurt tot de manier waarop we geld uitgeven: digitalisering heeft een grote impact op allerlei aspecten van het dagelijks leven.

Dat brengt allerlei nieuwe mogelijkheden met zich mee. Burgers kunnen zich makkelijker organiseren via sociale media, kunnen deelnemen aan het ontwerp van mode of games via co-creatieprocessen, of meer grip krijgen op hun gezondheid via apps en online fora.

Diezelfde ontwikkelingen roepen ook allerlei vragen op: wie heeft er de macht op deze nieuwe digitale platforms? Wie bepaalt de regels, en wie mogen er meedoen? En zijn burgers en professionals voldoende toegerust om de mogelijkheden van digitale media te benutten?

Vanuit het thema Citizen Empowerment volgen de lectoraten van CREATE-IT deze ontwikkelingen nauwgezet. Centraal staat daarbij de vraag: wat betekent de opkomst van digitale mediatechnologieën voor de samenleving? Hoe kunnen ze zo worden ontworpen dat burgers er optimaal van kunnen profiteren? Hoe kunnen professionals in verschillende domeinen – van mode tot musea, van beleidsmakers tot game-ontwerpers – hun publiek op nieuwe manieren bedienen? En welke maatschappelijke risico’s brengen deze ontwikkelingen met zich mee?