Hogeschool van Amsterdam

kenniscentrum faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie

Erbij zijn wanneer het gebeurt @3FM Serious Request 2017

23 jan 2018 11:36 | Kenniscentrum Digitale Media en Creatieve Industrie (CREATE-IT)

Via media erbij zijn wanneer het gebeurt, het lijkt belangrijker dan ooit en we hebben meer manieren om dat te beleven. Dat levert soms verrassende situaties op. Bijvoorbeeld dat mensen die een event thuis via tv en twitter volgen, zich er meer bij betrokken kunnen voelen dan mensen die er ter plekke bij zijn. Of dat aanwezigheid ter plekke wordt versterkt door erover te posten via social media. In december en januari onderzoekt Esther Hammelburg van het Lectoraat Crossmedia dit rond het crossmediale event 3FM Serious Request 2017.

Esther doet promotieonderzoek naar de gemedialiseerde beleving van culturele events en specifiek naar liveness: de ervaring van via media ‘erbij zijn wanneer het gebeurt.’ Liveness komt, zo wil Esther aantonen, tot stand in de wisselwerking tussen gebruiker, content en technologie en heeft als essentiële componenten immediacy en affinity (Hammelburg, 2015). Om beter te verkennen hoe die constructie tot stand komt is 3FM Serious Request 2017 een perfecte case. Doordat het in oorsprong een media-event is, krijgt de ervaring van plaats/locatie in hierin op unieke wijze vorm. Er is een Glazen Huis, maar de event-space die tijdens Serious Request wordt gecreëerd strekt zich uit naar miljoenen huiskamers, sportclubs, auto’s, scholen, bedrijven. De hoeveelheid en intensiteit van ingezette mediakanalen is uniek in Nederland en misschien wel wereldwijd. Hoe ervaren mensen nabijheid in deze veelheid van kanalen, mediacontent en locaties? Hoe verbinden mensen zich via media aan 3FM Serious Request 2017 en welke lagen in beleving van tijd en plaats levert dit op?

Voor, na en vooral tijdens 3FM Serious Request 2017 heeft Esther zowel mediacontent (tweets, Instagram-posts, Facebookberichten) als ervaringen van participanten verzameld. Dat laatste, de ervaringen van degenen die het event beleven, is de rijkste bron van informatie. Esther hield in de week van het event korte interviews met 109 mensen bij het Glazen Huis in Apeldoorn en langere diepte-interviews met 5 personen die het event op afstand volgden. Daarnaast hielden 15 personen gedurende het event bij welke media ze inzetten om zich te verbinden aan 3FM Serious Request. Dit werd via WhatsApp uitgevoerd om het laagdrempelig te houden: altijd bij de hand en loggen kan met tekst, foto, video of gesproken notities. Deze ‘dagboekchats’ waren de leidraad voor diepte-interviews over het waarom achter en de beleving van het mediagebruik rond het event.

Genoeg materiaal om de komende maanden mee te puzzelen. Buiten de verdere uitwerking van haar proefschrift, werkt Esther op basis van dit materiaal aan een hoofdstuk voor een bundel over media, cultuur en plaats die in 2019 uitkomt bij Routledge. Wil je meer weten over het onderzoek of de bevindingen, of lijkt een presentatie hierover je interessant voor jouw module of project, neem dan vooral contact op: e.e.hammelburg@hva.nl. Iets meer informatie over het onderzoek is te vinden op https://www.hva.nl/create-it/gedeelde-content/projecten/projecten-crossmedia/liveness.html

Meer informatie over het onderzoek