Hogeschool van Amsterdam

kenniscentrum faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie

Fieldlab Spectacular ArenA eXperiences

22 nov 2017 22:37 | Kenniscentrum Digitale Media en Creatieve Industrie (CREATE-IT)

Het initiatief van een Fieldlab Spectacular ArenA eXperiences heeft een positieve beoordeling gekregen in de EFRO-call ‘Kansen voor West’. Innovatieve bedrijven grijpen hiermee de kans om samen te werken met programmapartners Amsterdam ArenA, iMMovator, Hogeschool van Amsterdam en TNO in het open innovatieprogramma Spectacular ArenA eXperiences (SAX). Met het EK2020 als mijlpaal investeert innovatief MKB met de partners, met organisatoren van events en met mediabedrijven in diensteninnovatie rondom het (mee)beleven van sport en grote events, vóór, tijdens en na het event, op locatie én op afstand.

SAX biedt innovatieve bedrijven enerzijds een state-of-the-art proeftuin waarin zij diensten en concepten ontwikkelen en testen in ‘echte’ situaties. Daarnaast maken bedrijven, onderzoekers en andere partners binnen SAX gebruik van elkaars kennis. Tenminste 50 bedrijven (innovatief MKB / creatieve industrie) zullen deelnemen in het ontwikkelen van 30 concepten die aansluiten bij het thema fan experience, waarvan tenminste 5 concepten leiden tot (inter)nationale opschaling via investerings- en business gedreven projecten. 

Binnen het project worden de volgende activiteiten verricht: 

  1. Innovatie community: samenwerken tussen (creatieve) bedrijven en onderzoekers gericht op inspiratie, kennisdeling en ideegeneratie voor innovatieve diensten 
  2. Ideation, concepting & design: sessies waarin in kleiner comité gericht wordt samengewerkt om veelbelovende concepten uit te werken van idee naar proposal 
  3. Fieldlab-infrastructuur: faciliteiten en infrastructuur binnen Amsterdam ArenA ten behoeve van testen en experimenteren. 
  4. Conceptrealisatie: ca. 30 kansrijke proposals worden diensten, partners werken proposities uit, doen haalbaarheidsonderzoek, realiseren proof-of-concepts / minimal viable products en uitwerken businessmodel, resulterend in een plan voor opschaling met eigenstandige financiering. Realisatie en opschaling wordt door de partnerbedrijven uitgevoerd. 
  5. Projectmanagement, exposure/PR en communicatie 

Het Fieldlab SAX-programma zal van oktober 2017 tot eind 2020 lopen en heeft een totaalbudget van ruim 4 miljoen euro. Namens de Hogeschool van Amsterdam zit lector Harry van Vliet in het programmamanagement. Vanuit de HvA zullen vooral het lectoraat Crossmedia en het Medialab participeren in het programma.