Hogeschool van Amsterdam

kenniscentrum faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie

Masterclasses Business Model Innovatie voor AMFI master FEC

9 nov 2016 09:57 | Kenniscentrum Digitale Media en Creatieve Industrie (CREATE-IT)

Onderzoekers Anne Moes en Wouter Groot hebben voor de internationale studenten van de master Fashion Enterprise Creation van AMFI twee verdiepende masterclasses verzorgd vanuit hun expertise op het gebied van Retail en Business Model Innovatie.

Het doel van de eerste bijeenkomst was om bekend te raken met verschillende perspectieven op het begrip Business Model en daarmee duidelijk te maken waarom het Business Model Canvas van Alexander Osterwalder een bruikbaar instrument is om in deze te fase te gebruiken voor het structureren van de eerste bedrijfsconcepten van de studenten.

Ter illustratie hebben ze verschillende bedrijven geanalyseerd uit de mediaindustrie (Netflix, HBO, Hulu, Youtube ) en retail (Gilette, Boldking, Dollar shave club) die een zelfde soort dienst of product aanbieden, maar een verschillend Busines Model gebruiken. Aansluitend is ieder aan de slag gegaan om een eerste versie van een Business Model te ontwerpen bij hun eigen concept met behulp van het Business Mode Canvas.

Bij de tweede bijeenkomst lag de focus op het experimenteren met verschillende perspectieven op het eigen concept door gebruik te maken van vaak terugkerende patronen in Business Modellen (recombinant innovation) . De basis hiervoor is het gegeven dat 90% van alle nieuwe Busines Modellen voortkomen uit het slim hergebruiken van reeds bestaande ideeën, concepten en technologieën (Grassman et al, 2014). Inzicht in veel voorkomende patronen in Business Modellen maakt het mogelijk het creative ontwerpproces te versnellen, doordat er combinaties van mogelijkheden bij elkaar komen die tot aanvullende ideeën leiden.

Ze hebben hiervoor gebruik gemaakt van ons onderzoek naar ‘discrete Business Modelling’ en de patroonkaarten uit het Europese project Envision waar het lectoraat Crossmedia partner in is.

Master Fashion Enterprise Creation