Hogeschool van Amsterdam

kenniscentrum faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie

Het project "meer profijt uit data" is van start gegaan

Vrijdag 30 september 2016 was de Kick-off van het project ‘meer profijt uit data’.

3 okt 2016 15:08 | Kenniscentrum Digitale Media en Creatieve Industrie (CREATE-IT)

Vrijdag 30 september heeft de kick-off van het project ‘Meer profijt uit data” plaatsgevonden. Hiervoor kwamen de consortiumpartners naar de Benno Premselazaal van de Hogeschool van Amsterdam. Samen gaan zij de komende 2 jaar onderzoek doen naar hoe interactieve mediabedrijven structureel meer inzicht krijgen in gebruikersdata en de waarde voor veranderende business modellen. Het doel van het RAAK-MKB project is het toepassen van kennis en inzichten op het gebied van Data Driven Innovatie (DDI) voor nieuwe diensten.

Kick Off

De kick off had tot doel om alle partners in de context van het project met elkaar kennis te laten maken en om de projectopzet concreter te maken, Lector Harry van Vliet opende de middag met een introductie over de rol van onderzoeksprojecten van hogescholen, kennisinstellingen en het bedrijfsleven. Dit werd aangevuld door lector Hans Bouwknegt met zijn visie op het belang van data voor de Nederlandse media industrie. Na deze introductie is de projectopzet doorgenomen waarin vooral gekeken is naar de stappen die in komende maanden gemaakt worden.

In de eerste weken van het project is direct een actieve start gemaakt door tijdens de IBC een groot aantal enquêtes af te nemen onder de internationale bezoekers. Daarin is onder andere gevraagd naar de inschatting van het belang van data voor de mediaindustrie in de komende jaren. De eerste analyses zijn tijdens de kick off gepresenteerd en bevestigen de aannames over het grote belang van data voor de industrie. Tevens is een visualisatie gemaakt van de zakelijke relaties die tussen de vele partijen uit de mediaindustrie bestaan. Dit deelonderzoek zal tijdens het project ook uitgevoerd worden voor de Nederlandse praktijk, om zo een goed beeld te krijgen van het media ecosysteem en de rol die data daarin spelen.

Aansluitend presenteerde partners Angry Bytes, Ex Machina en The Capitals de applicaties waarmee zij deelnemen in het project. Marc Veuger van Angry Bytes beschreef de werking en toepassing van hun dienst Play Now. Jeroen Elfferich van Ex Machina gaf een levendige introductie van de grote gameshow ‘Don’t ask me, ask the nation’, waarvan de realtime interactieve techniek door zijn bedrijf wordt geleverd. Aansluitend introduceerde Donald Vossen van The Capitals de applicatie ‘opgelicht’ dat gekoppeld is aan het gelijknamige AvroTros programma en grote hoeveelheden consumentendata wordt samengebracht.

De Kick Off werd afgesloten met een gezamenlijke borrel.

Meer over “Meer profijt uit Data”

Het project start met de analyse van de applicaties van partners Ex Machina, Angry Bytes en The Capitals, door te kijken naar de data die deze diensten gebruiken en door de gebruikerservaring te onderzoeken. Gezamenlijk geven beide benaderingen een richting aan de aanpassingen die in de apps gedaan kunnen worden om de gebruikerservaring te vergroten. Dit moet leiden tot inzicht in de wijze waarop gebruikersdata verzameld kan worden en wat er voor nodig is om deze waardevol te maken. In het tweede jaar wordt deze analyse gedaan over verschillende diensten van de partners met als doel een vorm van standaardisering in gebruikersdata te bepalen. De aanname van het project is dat de strategische positie van MKB mediabedrijven verstevigd wordt door gebruikersdata structureel te analyseren en duiden en daarmee tot de kern van het bedrijfsproces te maken.

Het consortium van Meer profijt uit Data wordt gevormd door de Hogeschool van Amsterdam (lectoraat Crossmedia), Hogeschool Utrecht, UvA Business School Creative Industries and Enterpreneurship, Crossmedianetwerk: iMMovatorInnovalor en MKB bedrijven: Ex Machina, Angry Bytes en The Capitals. Voorts nemen de volgende MKB bedrijven en kennispartners deel TWCapps, Atlantis Games, Corrino, Noterik, Spinque, SpotX, Triple, Ordina, CWI, AVROTROS en Amsterdam Arena Innovatie Center. Alle partners brengen kennis in op het gebied van het toepasbaar maken van data in grote organisaties, business modellen en de implementatie van technologie en data in mediabedrijven

Interesse om betrokken te zijn of meer informatie? Neem contact op met: Wouter Groot, projectleider (w.j.c.groot@hva.nl)