Hogeschool van Amsterdam

kenniscentrum faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie

Digital Museum Lab project van start

18 jan 2016 13:19 | Kenniscentrum Digitale Media en Creatieve Industrie (CREATE-IT)

Het Digital Museum Lab is een ruimte voor onderzoek en experiment, voor evaluatie en reflectie, voor betrokkenheid en disseminatie, gevestigd binnen de muren van het Allard Pierson Museum. Het lab komt voort uit een samenwerking met het Allard Pierson Museum, DEN, de Waag Society & het lectoraat Crossmedia van de Hogeschool van Amsterdam en heeft als doel om innovatieve en digitale ontwikkelingen binnen de erfgoedsector in kaart te brengen, te testen en te evalueren.

Vorige week is het project van start gegaan en er is straks ook een permanente, fysieke labruimte in het Allard Pierson Museum aanwezig om deze experimenten uit te kunnen voeren. Het overkoepelende doel is om duurzame innovaties te presenteren binnen de museummuren. Deze kennis wordt aan de hand van presentaties en publicaties niet alleen gedeeld met de partners van het Digital Museum Lab maar ook uitgedragen naar een breder publiek binnen het erfgoeddomein.

Centraal in het Digital Museum Lab is het (laten) testen van specifieke applicaties ten behoeve van musea. Thema’s die daarbij aan de orde komen zijn o.a. smart objects, augmented reality, beacons, 3D modellen. Het Digital Museum Lab richt zich daarbij in eerste instantie op de doelgroep die bestaat uit studenten, docenten en onderzoekers, oftewel geïnteresseerden en professionals binnen de erfgoedsector. Maar natuurlijk is het lab gericht op de andere doelgroepen van het Allard Pierson Museum.

De partners streven naar een open en toegankelijk Lab waar alle museumbezoekers welkom zijn en kunnen deelnemen. Het project heeft een doorlooptijd van 2 jaar.