Hogeschool van Amsterdam

kenniscentrum faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie

Pop-up sessie voor minor studenten bij retailer Doordeweeks

13 okt 2015 16:00 | Kenniscentrum Digitale Media en Creatieve Industrie (CREATE-IT)

Vanuit het lectoraat Crossmedia is er gisteren een pop-up sessie georganiseerd. De strekking van zo een sessie is dat studenten in kleine groepjes in een korte tijd een probleem uit de praktijk moeten oplossen, of in elk geval ideeën moeten verzinnen die kunnen bijdragen aan een oplossing.

Drie klassen van de minor Fashion in Retail and Marketing bezochten vandaag achtereenvolgens de winkel  Doordeweeks in Oostpoort. Ze werden ontvangen door een onderzoeker van het lectoraat - welke tevens lesgeeft in de minor - en de winkeleigenaren Jildou en Wiske. Na kort rond te hebben gekeken in de winkel, kwamen de studenten bijeen. Jildou en Wiske stelden zichzelf voor, legden het concept uit van de winkel en deelden vervolgens met elke klas twee verschillende problemen. Deze probleemvragen varieerden van ‘Hoe genereren we meer traffic op onze sociale media platformen?’ tot ‘Hoe kunnen we de fysieke winkel beter inrichten?’.

De studenten gingen na deze introductie uiteen in groepjes van 2 of 3 om ideeën te verzinnen die kunnen bijdragen aan een oplossing van één van deze problemen. Ze kregen hier 5 kwartier voor en waren geheel vrij in hun werkwijze. Nadat de tijd verstreken was verzamelden we allemaal weer in de winkel. Elk groepje pitchte hun ideeën en visies in een paar minuten. Vaak ontstond er een dialoog tussen de winkeleigenaren en studenten. Er kwamen zeer leuke en originele ideeën voorbij! 

De reacties van zowel de studenten als de winkeleigenaren waren positief. Studenten vonden het een leuke opdracht, waren erg blij om les te hebben midden in een praktijksetting in plaats van in een leslokaal en gaven aan het fijn te vinden om voor een echte opdrachtgever aan de slag te gaan. Ook gaven de studenten terug het heel prettig te vinden om zelf een keer in de rol van beoordelaar/adviseur te zitten in plaats van beoordeeld/geadviseerd te worden. Dit is bovendien natuurlijk heel leerzaam, aangezien het in de praktijk veelal ook zo zal gaan. Jildou en Wiske gaven aan de feedback van de studenten te waarderen. Ze namen alles op wat de studenten te melden hadden en gaven aan zeker wat met de ideeën te gaan doen. Sterker nog, nadat de eerste studenten weg waren begonnen ze aan de hand van tips van de studenten de winkel al her in te richten.

Over een week wordt er door een onderzoeker van het lectoraat bij Jildou en Wiske nagegaan met welke ideeën ze nog meer aan de slag zijn gegaan. Uiteraard wordt dit teruggekoppeld aan de studenten. Tevens zal er in de les besproken worden met de studenten hoe de ideeën die zij bedacht hebben getoetst zouden kunnen worden. Zo wordt hun eigen input als onderzoekscase gebruikt.