Hogeschool van Amsterdam

kenniscentrum faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie

Onderzoek ‘liveness’ en de gemedialiseerde beleving van culturele events

13 mrt 2014 08:00 | Kenniscentrum Digitale Media en Creatieve Industrie (CREATE-IT)

De festivalsector groeit en steeds meer beleven we evenementen met media. Binnen het lectoraat Crossmedia doet Esther Hammelburg onderzoek naar de gemedialiseerde beleving van culturele events. Ook bekijkt zij hoe mediagebruiker, mediatechnologie en media-inhoud op elkaar inwerken.

Theoretisch richt Hammelburg haar promotieonderzoek op 'liveness', het gevoel van 'erbij zijn op het moment dat het gebeurt.' Binnen de huidige media-ecologie, waarin we altijd online zijn en we ons leven op sociale platforms in livestream-formats gieten lijkt dit gevoel sterker aanwezig dan ooit.

Behalve door lector dr. Harry van Vliet, wordt Esther in haar promotieonderzoek begeleid door prof. dr. José van Dijck en dr. Thomas Poell, beiden verbonden aan de afdeling Mediastudies van de UvA.