Hogeschool van Amsterdam

kenniscentrum faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie

Visual Methodologies

Het lectoraat Visual Methodologies ontwikkelt visuele methoden voor praktijkgericht onderzoek naar maatschappelijke kwesties en debatten.

Samen met studenten, docenten en extern experts, legt de onderzoeksgroep zich toe op het ontwikkelen van nieuwe tools en methoden voor visueel onderzoek naar sociale kwesties. Dit betekent bijvoorbeeld het bestuderen van de rol van beeld in de digitale cultuur, en hoe ze zich verspreiden over platforms als Instagram, Tumblr, en Reddit. Het bestuderen van die vaak genetwerkte beelden vraagt om nieuwe platform-geletterde technieken, waar het lectoraat aan werkt in multidisciplinaire (en veelal internationale) teams van onderzoekers, ontwerpers, ontwikkelaars, journalisten en ‘issue experts’. Naast het bestuderen van bestaand beeld richt het lectoraat zich ook toe op het produceren van beelden als ‘tool voor onderzoek’. Hierbij zijn visualisaties niet het visuele sluitstuk van een project, maar een belangrijke stap in het onderzoeksproces, die inzicht kan geven, een opening kan geven tot discussie, of kan informeren bij het nemen van beslissingen.

Voor beide onderzoeksrichtingen werkt het lectoraat Visual Methodologies samen met het onderwijs, waaronder de minor Makerslab (een faculteitsbrede minor over maken als onderzoekspraktijk) en de minor Visual Interface design (een CMD-minor over beeld in print, interfaces en ruimtelijke settings). Daarnaast geeft de lector Sabine Niederer het vak Issue Mapping for Fashion aan de AMFI master Fashion Enterprise Creation. Verschillende studenten van de bacheloropleidingen Media, Informatie en Communicatie (MIC) en Communicatie en de UvA-master New Media & Digital Culture zijn momenteel bij de groep aangesloten voor een stage, afstudeeropdracht of afstudeerscriptie.