Hogeschool van Amsterdam

kenniscentrum faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie

Play and Civic Media

Het lectoraat Play and Civic Media (voorheen lectoraat Games & Play) van de Hogeschool van Amsterdam doet onderzoek naar het ontwerp en gebruik van spel en games voor maatschappelijke innovatie. We richten ons vooral op het gebruik van applied games en spelapplicaties, waarin participatie, sociale verbondenheid, groepsdynamiek en empowerment centraal staan.

Lees meer: https://playandcivicmedia.com

Innovatie in de game-industrie is sterk afhankelijk van de evaluatie en verdere ontwikkeling van game design en technologie. Het onderzoek richt zich vooral op:

  • Onderzoek naar het design en de effectiviteit van (persuasive) games en de game experience van de gebruiker;
  • Design voor ambient games en spel applicaties als onderdeel van de dagelijkse praktijk;
  • Hybride speelwerelden (reëel en virtueel) en natuurlijke interfaces die naadloos aansluiten bij de gebruiker (tangible interfaces);
  • Design tools, Artifical Intelligence en Adaptive games.

Het speelterrein waarin we ons begeven is in vele gevallen de moderne stad waarin gebruikers (digitaal) samenkomen om met elkaar te spelen, te ontwerpen of te participeren aan groepsprocessen voor bijvoorbeeld educatie, gezondheidszorg, besluitvorming en maatschappelijk debat (Play the City).

Wij experimenteren met het ontwerpen van games en interactieve speelomgevingen die een directe functionele interactie met de gebruiker te boven gaan. Dit kan variëren van het ontwerp van game design tot (intelligent) speelgoed of tangible objecten, textiel, publieke installaties etc.

Een student van het HvA MediaLAB Amsterdam doet onderzoek naar content creatie voor Oculus Rift. Foto: Daniel Cohen

dhr.  Prof. Dr B.A.M. Schouten (Ben)

Lector Play and Civic Media

b.a.m.schouten@hva.nl
Bekijk profiel