Hogeschool van Amsterdam

kenniscentrum faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie

“I want it, I buy it” & “Liveness coming to life” at Outburst

Anne Moes, spreekt over haar promotie-traject “I want it, I buy it” waarin impulsaankopen centraal staan. Esther Hammelburg, spreek over haar promotieonderzoek “Liveness coming to life” waar ze kijkt naar de gemedieerde beleving van culturele events.

Evenement

De manieren waarop organisaties met hun publiek kunnen communiceren is de laatste vijftien jaar aanzienlijk toegenomen. Dit heeft gevolgen voor de relatie tussen organisatie en publiek. De vraag is hoe organisaties zoals mediabedrijven, musea, festivals en winkels de nieuwe mogelijkheden van allerhande media kunnen benutten voor een betere dienstverlening en een versterking van de beleving bij hun publiek.

Het lectoraat Crossmedia doet (voornamelijk toegepast) empirisch onderzoek naar hoe in gemedialiseerde belevingen verbintenissen tot stand komen tussen gebruikers en organisaties. Het lectoraat werkt in verbinding met onderwijs en werkveld en hebben een sterke verankering opgebouwd in de sectoren retail, cultureel erfgoed en events. Twee projecten binnen het lectoraat worden nader toegelicht:

  • Anne Moes, spreekt over haar promotie-traject “I want it, I buy it” waarin impulsaankopen centraal staan. De vraag die hierbij centraal staat is waardoor het komt dat consumenten impulsaankopen doen en hoe dit proces (zowel negatief als positief) beïnvloed kan worden.
  • Esther Hammelburg, spreekt over haar promotieonderzoek “Liveness coming to life” waar ze kijkt naar de gemedieerde beleving van culturele events. Ze kijkt daarbij naar de wijze waarop mediagebruiker, mediatechnologie en media-inhoud op elkaar inwerken. Hiermee wordt duidelijk hoe media benut kunnen worden om evenementen te verrijken en participatie te vergroten.

Datum

Startdatum 02 jul 2019

Tijd

13:00 - 14:00 uur

Locatie

Kohnstammhuis (KSH)

Wibautstraat 2-4

1091 GM Amsterdam

020 599 5555