Boot

Testimonial

BOOT helpt in aandachtswijken door studenten in te zetten in buurten waar grootstedelijke problemen het grootst zijn en talentontwikkeling het meest nodig is.

BOOT staat voor Buurtwinkel voor Onderwijs, Onderzoek en Talentontwikkeling

Onderdeel van - Urban Management