Hogeschool van Amsterdam

Zorg voor kwaliteit van overleving

van ziekenhuispatiënten met een complexe hulpvraag

Een ziekenhuisopname kan worden beschouwd als een ‘major life event’, met name voor patiënten die op de Intensive Care zijn opgenomen, kwetsbare ouderen en patiënten die een grote operatie ondergaan.

Bij deze patiënten zijn de gevolgen van de ziekenhuisopname vaak langduriger en ernstiger dan de restverschijnselen van de aandoening waarvoor zij werden opgenomen. Deze gevolgen hebben een grote invloed op het dagelijks functioneren en op de kwaliteit van leven van de patiënt en zijn familie.

Het lectoraat Revalidatie in de Acute Zorg onderzoekt de gevolgen van ziekte en ziekenhuisopname en ontwikkelt revalidatiebehandelingen om deze gevolgen zoveel mogelijk te voorkomen. Uiteindelijk moet dit leiden tot een beter herstel van kwetsbare patiënten tijdens en na ziekenhuisopname.

Uitgesproken op dinsdag 7 juni 2016 door mw. dr. Marike van der Schaaf, lector Revalidatie in de Acute Zorg aan de Hogeschool van Amsterdam.

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 7 juni 2016