Kracht van Sport

Het belang van sport en bewegen voor een gezond en vitaal Nederland is overduidelijk voor de ‘believers’ in de kracht van sport. De sport heeft echter moeite om deze kracht daadwerkelijk aan te tonen in het politieke en publieke debat. Daarnaast zijn er nog veel (groepen van) burgers die niet of te weinig bewegen en een inactief leven leiden.

Met praktijkgericht onderzoek maakt het lectoraat Kracht van Sport de waarde van sport inzichtelijk en wil het sport- en beweeggedrag in de samenleving bevorderen. Specifieke focus hierbij ligt op mensen met beperkingen.

Het lectoraat Kracht van Sport is onderdeel van het kenniscentrum van de faculteit Bewegen, Sport en Voeding van de Hogeschool van Amsterdam en van de onderzoeksgroep Gezondheid van het Domein Gezondheid, Sport en Welzijn van Hogeschool Inholland.

Uitgesproken op donderdag 21 april 2016 door mw. dr. Marije Baart de la Faille - Deutekom, lector Kracht van Sport aan de Hogeschool van Amsterdam en Hogeschool Inholland, in Felix Meritis aan de Keizersgracht 324 te Amsterdam.

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 21 april 2016

Publicatiedatum

apr 2016

Auteur(s)

Marije Baart de la Faille - Deutekom

Publicaties: