Hogeschool van Amsterdam

Tegenwicht of meebewegen?

Over balanceren door professionals bij de toepassing van het recht.

Mr. dr. Arnt Mein is per 1 november 2015 gestart als lector Legal Management bij de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Zijn vakgebied gaat over de manier waarop de overheid het recht toepast. Op welke manier verleent een gemeente een vergunning, hoe houden ze er toezicht op en hoe handelen zij klachten af?

Het lectoraat Legal Management maakt deel uit van het Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie (AKMI), waar legal management sinds 2010 onderwerp van onderzoek is. De kennis en ervaring van Mein passen goed bij de wens van het kenniscentrum om beter aan te sluiten bij veranderingen zoals de gemeentelijke decentralisaties en de toenemende juridische samenwerking tussen gemeenten. Hierdoor wordt ook de link gelegd met twee belangrijke speerpunten van de HvA, Urban Management en Urban Vitality.

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 22 november 2016

Publicatiedatum

nov 2016

Auteur(s)


Publicaties: