Hogeschool van Amsterdam

Op dinsdag 12 februari om 16.00 uur gaf dr. Bart Visser, lector Oefentherapie aan de Hogeschool van Amsterdam, zijn Lectorale Rede: ‘It’s up to you’. In zijn rede ging Visser onder meer in op het onschatbare belang van dagelijks bewegen, de rol die de oefentherapeut daarin kan spelen en de hedendaagse visie op zelfmanagement.

ZELFMANAGEMENT

In zijn lectorale rede 'It's up to you' vertelt Bart Visser over de bijzondere historie van het moderne zelfmanagement. Binnen de oefentherapie heeft de eigen verantwoordelijkheid van de patiënt altijd een centrale rol gespeeld, maar in de gezondheidszorg in ruimere zin was hiervoor in de 20 ste eeuw weinig ruimte. Een curatieve benadering (behandeling gericht op genezing) van arts en therapeut was dominant. Vandaag de dag is men het er over eens dat beïnvloeding van de gezondheid van een persoon het meest succesvol is wanneer de persoon hiertoe zelf het initiatief neemt. Behalve dit inhoudelijke inzicht is er ook een financieel argument om zelfmanagement een sleutelrol te geven in de gezondheidszorg van de toekomst. Met 'handen aan het bed' kunnen we de vraag naar zorg niet meer opvangen. Het ondersteunen van het zelfmanagement wordt de taak van de zorgprofessional (van de toekomst).

VIER BONDIGE ADVIEZEN

Visser geeft in zijn lectorale rede de hedendaagse visie op gezondheid en bewegen weer. 'Die laat zich in vier bondige adviezen samenvatten: doe het zelf, doe het thuis, doe het met techniek en doe het kosteneffectief,' aldus Visser. 'Met het onderzoek in het lectoraat Oefentherapie willen we bijdragen aan de gezondheidszorg van de toekomst. Daarin speelt dagelijks bewegen een essentiële rol.'

12 februari 2013

Publicatiedatum

feb 2013

Auteur(s)


Publicaties: