Hogeschool van Amsterdam

Onder grote publieke belangstelling sprak Prof. dr. Ron Oostdam op vrijdag 22 november 2013 zijn oratie uit: Zorgen voor de juf en mees; Van onderwijzen naar leren. Met deze oratie aanvaardde Oostdam zijn hoogleraarschap aan de UvA. Oostdam geeft op een bijzondere manier invulling aan de samenwerking tussen UvA en HvA: naast hoogleraar Onderwijsleerprocessen bij de UvA is hij bij de HvA lector Maatwerk in Leren en Instructie en onderzoeksdirecteur van het Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding.

18 november 2009