Hogeschool van Amsterdam

SalsA

Ruim 200 studenten Pabo, Pedagogiek en de lerarenopleiding en Academie van de Stad

Project

Stad als Academie, oftewel SalsA, vergroot kansen voor studenten en leerlingen door ook buiten school aandacht te besteden aan het ontwikkelen van hun talenten.

Stad als Academie, oftewel SalsA, vergroot kansen voor studenten en leerlingen door ook buiten school aandacht te besteden aan het ontwikkelen van hun talenten.

Gedurende een schooljaar zijn studenten van het domein Onderwijs en Opvoeding persoonlijke coach van leerlingen uit het primair, voortgezet en middelbaar onderwijs. Afhankelijk van de vraag van de leerling werken de coach en de leerling gezamenlijk aan vooropgestelde doelen. Gelijktijdig ontwikkelt de student competenties die voor hem of haar van belang zijn bij de studie en latere beroepsuitoefening.

In het schooljaar 2014-2015 coachen studenten van de opleiding Pedagogiek, Pabo en verschillende tweedegraads lerarenopleidingen ruim 250 leerlingen van 8 verschillende Amsterdamse scholen onder begeleiding van Academie van de Stad. Daarmee is SalsA het grootste coachingsproject van Nederland!

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 11 november 2014

Project Info

Startdatum 01 sep 2014

Contact