Hogeschool van Amsterdam

Interreligieuze Dialoog

20 studenten van de minor Levensbeschouwing en Maatschappij en Academie van de Stad

Project

Studenten van Academie van de Stad ontwikkelen een toolkit voor het opzetten van een interreligieuze dialoog en het stimuleren van wederzijdse nieuwsgierigheid onder joodse, islamitische en christelijke jongeren.

Verhoudingen tussen volwassenen en jongeren die verschillende religies aanhangen is een actueel thema. Met name in een diverse stad als Amsterdam, waarin jong, oud, christen, moslim en jood samenleven. Helaas blijkt in de praktijk dat niet altijd sprake is van een positieve cohesie en harmonie. Met name tussen de islamitische en joodse gemeenschap bestaat een wederzijdse onbekendheid en spanning.

Door het opzetten en toetsen van dialogen tussen jongeren met verschillende religieuze achtergronden worden deze jongeren gestimuleerd om met elkaar in gesprek te gaan over elkaars cultuur. In deze gesprekken wordt ernaar gestreefd dat de jongeren nieuwsgierig worden naar elkaars religie. De toolkit die de studenten ontwikkelen moet op scholen ingezet kunnen worden om dit soort interreligieuze dialogen succesvol te laten verlopen.

Studenten van de minor Levensbeschouwing en Maatschappij van het Domein Onderwijs en Opvoeding ontwikkelen de toolkit en testen deze op 26 november 2014 met derdeklassers van het joodse Maimonides College, het overwegend islamitische Marcanti College en een Christelijke school uit Apeldoorn.

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 11 november 2014

Project Info

Startdatum 01 sep 2014

Contact

Locatie

Interreligieuze Dialoog

Karel Doormanstraat 125

1055 VE Amsterdam