Hogeschool van Amsterdam

Educoaches

55 studenten Toegepaste Psychologie en Academie van de Stad

Project

Educoaches focust zich op twee taken. Vijftig studenten Toegepaste Psychologie gaan vier uur per week cursisten ondersteunen in de Nederlandse taal en hun inburgering en nemen ze mee de stad in. Twee derdejaars stagiaires sturen die studenten aan en doen daarnaast onderzoek naar het Amsterdamse beleid voor inburgering en volwasseneneducatie.

Tot 1 januari 2013 voerde de gemeente de Wet inburgering uit. Daarna is de verantwoordelijkheid voor de inburgering van nieuwe Nederlanders overgegaan van de gemeente naar het Rijk. Dit betekent dat de gemeente mensen niet meer kan verplichten om deel te nemen aan de inburgering, maar dat de burger dat zelf moet organiseren. Ondanks dat gegeven vindt de gemeente het belangrijk om mensen te blijven ondersteunen.

Daarom biedt de gemeente Amsterdammers die een taalbehoefte hebben een educatief aanbod. Naast de cursussen die de taalaanbieders aanbieden aan inburgeraars, staan de cursisten ook voor de uitdaging om dit vast te leggen in een portfolio. Hierin laat de cursist zien dat hij/zij participeert binnen de Nederlandse maatschappij. Dit onderdeel dient voornamelijk opgebouwd te worden buiten de cursus om en is voor sommige cursisten een grote opgave.

52 studenten Toegepaste Psychologie leveren samen met Academie van de Stad hierin een bijdrage aan leveren door de volgende activiteiten:

  • Het stimuleren van taalcursisten om buiten de klas activiteiten te ondernemen, om zo meer in contact te komen met de Nederlandse taal.
  • Het waarborgen van de individuele aandacht en ondersteuning van taalcursisten.
  • Het bevorderen van de participatie en integratie van de cursisten in het algemeen.
  • De cursist begeleiden bij de opbouw van de portfolio.

Bovendien sturen 2 derdejaars studenten Toegepaste Psychologie samen met Academie van de Stad die studenten aan en doen een evaluatie-onderzoek naar het beleid voor Amsterdamse inburgering.

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 11 november 2014

Project Info

Startdatum 01 nov 2014

Contact

Locatie

Educoaches

Elisabeth Wolffstraat 2-4

1052 RR Amsterdam