Hogeschool van Amsterdam

Geleyn Meijer benoemd tot rector Hogeschool van Amsterdam

11 apr 2018 16:00 | Afdeling Communicatie

De Raad van Toezicht (RvT) van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) heeft Geleyn Meijer (1960), na een positief advies van de Centrale Medezeggenschapsraad, benoemd tot lid van het College van Bestuur, tevens rector.

Meijer is op dit moment decaan van de faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie van de HvA. Per 1 juli 2018 start hij in zijn nieuwe functie. Op korte termijn zal de procedure gestart worden die ontstaat door zijn vertrek bij de faculteit. Hiertoe zal het College van Bestuur zo snel mogelijk in overleg gaan met de faculteit.

Geleyn Meijer is gepromoveerd in de Robotica en Informatica aan de Universiteit van Amsterdam in 1991. Hij was partner en managing director bij LogicaCMG Management Consulting van 1993 tot 2011. In die periode was hij tevens associate professor aan de UvA. Sinds 2011 is hij werkzaam bij de HvA. Naast zijn decanaat is Meijer HvA-breed portefeuillehouder voor ICT en onderwijs. Onder zijn leiding is het Centre of Expertise Amsterdam Creative Industries Network tot stand gekomen.

Geleyn Meijer: “Ik ben bij de HvA gegrepen door de cruciale rol die de hogescholen spelen. Zowel in de rol van emancipatiemotor voor jonge mensen als in de rol van kenniscentrum en partner voor het bedrijfsleven en de maatschappij. De positie van rector biedt mij gelegenheid om mijn passie en plezier in het maken van zelfbewust onderwijs en onderzoek een volgende impuls te geven."

De rector heeft de aandachtsgebieden onderwijs, onderzoek, benoemingsbeleid lectoren en valorisatie in portefeuille en zal een leidende rol spelen bij het stimuleren en innoveren van het onderwijs en onderzoek aan de HvA aan de hand van ICT.

De Raad van Toezicht is blij met de benoeming van de nieuwe rector. De Raad heeft gezien hoe Geleyn Meijer met hart en ziel verbonden is aan het hoger beroepsonderwijs en het praktijkgericht onderzoek. Hij heeft in zijn loopbaan aan de HvA aangetoond de belangen van studenten en medewerkers altijd centraal te stellen. De RvT heeft er alle vertrouwen in dat hij binnen het College van Bestuur en in samenspraak met de decanen en de hogeschoolgemeenschap in staat is om de onderwijs- en onderzoekagenda van de HvA verder vorm te geven.