Hogeschool van Amsterdam

Geschillenloket nodig om door bank benadeelde mkb’ers te helpen

24 nov 2017 09:14 | Afdeling Communicatie

Er moet een onafhankelijk geschillenloket komen waar kleine ondernemers, waaronder zzp’ers, terecht kunnen met klachten over hun bank. Dat stelt Frank Jan de Graaf, lector Corporate Governance and Leadership aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA), in het onderzoeksrapport Mkb-bedrijven en banken, dat deze week is gepubliceerd. Dit is het eerste onafhankelijke onderzoek over de problemen waarop mkb’ers stuiten bij banken rond de financiering.


Er heerst veel onvrede onder kleine en middelgrote bedrijven over de manier waarop banken met hen omgaan bij de financiering, constateren de HvA-onderzoekers in het rapport Mkb-ondernemingen en banken . Tot nu was er nog geen zicht op deze problematiek, omdat nooit eerder onafhankelijk onderzoek is gedaan naar de relatie tussen mkb’ers en de banken die hen krediet verstrekken.

Het HvA-rapport maakt het onderliggende probleem duidelijk: mkb-bedrijven genieten niet dezelfde bescherming als particuliere klanten die klachten hebben over hun bank. Die bescherming moet er wel komen, signaleren de onderzoekers, in de vorm van een geschillenloket voor kleine en middelgrote ondernemers. Voor particulieren is er al zo’n geschillenloket, geschillencommissie Kifid , dat de belangen van klanten behartigt. Zo’n geschillencommissie pakt de klacht actief op, meldt dit bij de bank, en bemiddelt tussen de beide partijen.

In zwaar weer

Lector Frank Jan de Graaf en zijn onderzoeksteam van docenten en studenten in het +Financelab van de HvA doken voor het onderzoek dit jaar in 85 klachtendossiers van mkb’ers, die stichting Mores hiervoor ter beschikking stelde. Dit private meldpunt is na de financiële crisis in 2007 opgericht om zicht te krijgen op het soort klachten dat mkb’ers hebben over banken. Uiteindelijk hebben de HvA-onderzoekers 16 van deze dossiers van Stichting Mores totaal uitgeplozen.

Uit het onderzoek doemen verschillende klachten op die meerdere malen voorkomen. Zo stopt een bank de financiering, zodra de zzp’er of het bedrijf tijdelijk in zwaar weer komt. Een andere klacht van kleine ondernemers die terugkomt, is dat de bank hen afrekent op problemen in de sector, terwijl het bedrijf zelf geen problemen heeft.

Lector Corporate Governance & Leadership Frank Jan de Graaf

Mediation tussen mkb’ers en banken

De Graaf adviseert om het geschillenloket voor mkb’ers vooral als vorm van mediation in te richten, en niet als juridisch loket. De onafhankelijke geschillencommissie kan de klachten van mkb’ers aankaarten bij de bank, en proberen tot een bevredigende oplossing voor beide partijen te komen.

De Graaf: “Mijn boodschap is: trap niet in de juridische valkuil. Er zit veel verdriet en frustratie bij ondernemers over hoe zij door de bank behandeld zijn. Dat kunnen zij momenteel nergens kwijt. Het gaat dan niet alleen om het juridisch gelijk, maar het gaat erom dat je je serieus genomen voelt. Daar ligt voor banken een uitdaging: het draait niet uitsluitend om de financiële rendementscijfers of de juridische dynamiek. Beide partijen zijn erbij gebaat wanneer zij een goede relatie hebben met elkaar, dat het gesprek goed verloopt. Dáár is te weinig aandacht voor.”

De Graaf en zijn onderzoeksteam zijn onderdeel van het +Finlab van de HvA . Ze hebben het onderzoeksrapport en deze aanbeveling doorgestuurd aan De Nederlandse Bank (DNB), de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM), die zich buigen over de bescherming die er ook moet komen voor mkb’ers. Deze instanties nemen de aanbeveling mee in de gedragscode die er in januari 2018 moet komen als extra bescherming voor mkb’ers. Deze bevat een aantal richtlijnen waaraan banken zich moeten houden. Zo’n code bestaat al langer voor particuliere klanten.

Neem voor meer informatie contact op met Frank Jan de Graaf, lector Corporate Governance and Leadership, via f.j.de.graaf@hva.nl/ 06-30 39 97 51.