Hogeschool van Amsterdam

Gecontroleerde groei opleiden zorgprofessionals

Werkgevers en hogescholen op één lijn over de toekomstige kwaliteit van het onderwijs en het aanbod van stageplaatsen.

28 sep 2017 15:19 | Afdeling Communicatie

De Hogeschool van Amsterdam (HvA), Hogeschool Inholland en werkgevers in zorg en welzijn in de regio Noord-Holland, vertegenwoordigd in de werkgeversorganisaties SIGRA en VBZ, werken samen aan gezamenlijke groei van het aantal opleidingsplaatsen Verpleegkunde.

Voor de kwaliteit van de aankomende zorgprofessionals is het belangrijk dat zij tijdens de opleiding voldoende praktijkervaring opdoen. Eric Hisgen, voorzitter Raad van Bestuur Amstelring en SIGRA-bestuurder programma Arbeidsmarkt en Onderwijs: ”Wij zetten ons maximaal in om voldoende opleidingsplaatsen met bijbehorende stagebegeleiding te realiseren.” Lucien van Ruth, voorzitter van de Raad van Bestuur van Viva!Zorggroep en portefeuillehouder Arbeidsmarkt VBZ: “Mét deze afstemming pakken we samen de verantwoordelijkheid op om ervoor te zorgen dat er voldoende en goed opgeleide zorgprofessionals komen.” Huib de Jong, voorzitter College van Bestuur HvA: ”Het werkveld vraagt om goed opgeleide verpleegkundigen en met deze afstemming zijn we gezamenlijk in staat om komend jaar het aantal opleidingsplaatsen in de regio uit te breiden”. Inholland-collegelid Huug de Deugd: “Dankzij de samenwerking met het werkveld kunnen wij de kwaliteit en capaciteit van onze zorgopleidingen voor onze toekomstige zorgprofessionals blijven garanderen”.

Gecontroleerde groei van studenten

Uitgangspunt is dat de hogescholen de capaciteit, in samenspraak met het werkveld geleidelijk maximaliseren, om zowel de kwantiteit als de kwaliteit van het onderwijs inclusief stageplaatsen te kunnen waarborgen. De organisaties zullen met elkaar in gesprek blijven de komende jaren om vraag en aanbod zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.

Duurzame toekomst

Werkgevers in zorg en welzijn hebben de afgelopen jaren een sterke krimp doorgemaakt. Het opleiden heeft daardoor binnen organisaties onder druk gestaan. Het is een uitdaging voor werkgevers en onderwijsinstellingen om de snelle veranderende situatie van krimp naar groei bij te benen. Daarom moeten we het gezamenlijk niet alleen ‘meer en beter’ maar vooral anders doen. Eric Hisgen: “Een nauwe samenwerking tussen werkgevers en hogescholen is een duurzame investering voor de toekomst.”