Hogeschool van Amsterdam

Marco Kloek benoemd tot eerste studentassessor HvA

29 jun 2017 12:39 | Afdeling Communicatie

Bachelor-student HBO-ICT Marco Kloek wordt per 1 september 2017 studentassessor bij de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Het College van Bestuur (CvB) heeft hem voor de periode van één jaar benoemd, met ingang van het komende studiejaar. In zijn nieuwe rol gaat Kloek het CvB vanuit studentenperspectief adviseren over alle onderwerpen die ter tafel komen. De HvA is de eerste hogeschool in Nederland die de functie van studentassessor op CvB-niveau invult.

Sporen verdiend

Marco Kloek (26) is sinds 2012 student aan de HvA. Hij studeert HBO-ICT met als specialisatie Business IT & Management. Hij is nu in zijn afstudeerfase. Op het gebied van medezeggenschap heeft Kloek zijn sporen ruimschoots verdiend. Vrijwel vanaf het begin van zijn studie is hij betrokken bij de medezeggenschap van zijn opleiding en faculteit. In januari 2014 kwam daar het lidmaatschap van de Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) bij. In die functie houdt Marco zich sindsdien voornamelijk bezig met financiën en reglementen en met studentgerelateerde onderwerpen.

Pioniersrol

Marco Kloek zegt blij te zijn met zijn benoeming. “Een hogeschool is van en voor de studenten. Het is daarom van groot belang dat alle onderwerpen die in het CvB worden besproken, ook vanuit studentenperspectief worden belicht. Daarin heeft de studentassessor een belangrijke rol. Ook kan ik onderwerpen inbrengen die soms te weinig prioriteit hebben, maar waar studenten wel heel direct last van hebben. Bijvoorbeeld roosterproblemen of de lange wachttijd van teruggave cijfers. Ik verwacht met mijn ervaring deze pioniersrol goed te kunnen vervullen. Waarbij ik er meteen aan toevoeg dat ik deze nieuwe rol ook best spannend vind. Maar dat maakt de uitdaging alleen maar groter.”

Zeer geschikt

CvB-voorzitter Huib de Jong kijkt erg uit naar de samenwerking met Marco Kloek aan de collegetafel. “Het meer betrekken van studenten bij het bestuur en beleid van onze hogeschool is een prioriteit uit ons Instellingsplan. Op verschillende manieren geven we hier vorm aan, onder andere door investering in 'student engagement'. Ik ben heel blij dat dit nu ook handen en voeten krijgt met de komst van Marco als studentassessor. Via hem worden de ideeën en meningen van studenten nog meer onderdeel van de besluitvorming van de hogeschool. Marco is ervaren in de medezeggenschap en mede daardoor dus zeer geschikt voor deze functie.”

Netvlies

Pieter Claeys, voorzitter van de Centrale Medezeggenschapsraad ziet de benoeming van Marco Kloek als een belangrijk moment in de zeggenschap van de HvA. “Studentenparticipatie bij alle geledingen van de HvA is enorm belangrijk. Ook op CvB-niveau. Daarom hebben wij ons als CMR hard gemaakt voor de komst van een studentassessor. Met de ervaring die Marco de afgelopen jaren heeft opgedaan als CMR-lid, heb ik er alle vertrouwen in dat hij ook deze functie, met de student centraal op het netvlies, op een goede wijze weet in te vullen.“