Hogeschool van Amsterdam

Lex Veldboer benoemd tot lector Stedelijk Sociaal Werken

13 jul 2017 09:15 | Afdeling Communicatie

Lex Veldboer is door het College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) benoemd tot lector Stedelijk Sociaal Werken. Zijn benoeming geldt met terugwerkende kracht per 1 maart 2017. Het lectoraat Stedelijk Sociaal Werken richt zich op de vraag hoe sociale professionals invulling kunnen geven aan stedelijke opgaven van deze tijd zoals community building, maatschappelijke participatie, tegengaan van sociaal isolement en versterken van informele zorg.

Het nieuwe lectoraat Stedelijk Sociaal Werken is de opvolger van het lectoraat Outreachend Werken en Innoveren. Het lectoraat bouwt deels voort op het werk van voormalig lector Martin Stam, die in 2016 met emeritaat ging. Tegelijkertijd worden ook nieuwe accenten gelegd.

Decentralisatie

Gemeenten zijn sinds 2015 zelf verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Sociale professionals (zoals maatschappelijk werkers en buurtwerkers) hebben van hun gemeente de opdracht gekregen hier invulling aan te geven. Nu de decentralisatie van het landelijk beleid naar gemeenten een aantal jaren een feit is, wordt zichtbaar wat wel en niet werkt en waar grenzen liggen.

Ultieme stadsmakers

In de stad is deze opgave vaak extra complex vanwege de grote diversiteit van de bevolking en de stapeling van sociale problemen in bepaalde gebieden. Lector Lex Veldboer: “Sociale professionals zijn in mijn ogen de ultieme stadmakers. Zij zijn de mensen die in wijkteams zitten en met vrijwilligers samenwerken. Zij moeten nagaan wat er echt nodig is om stedelijke vraagstukken aan te pakken. Waar lopen ze tegenaan? Wat hebben ze nodig? Deze vragen staan centraal in het onderzoek van het nieuwe lectoraat.”

Vallen en opstaan

De afgelopen jaren is er veel aandacht besteed aan het opnieuw inrichten van het sociaal werk in wijken en buurten. Het blijkt lastig om alle verschillende ‘nabije’ partijen van professionals, vrijwilligers, ervaringsdeskundigen en burgers in kwetsbare posities met elkaar te verbinden als het gaat om ingewikkelde problematiek. Ook het ‘heruitvinden’ van samenlevingsopbouw gaat met vallen en opstaan.

Veldboer wil met zijn lectoraat bekijken waar de complicaties precies liggen en hoe nieuwe stappen kunnen worden gezet. Bijvoorbeeld met het project Age Friendly City, waarin het lectoraat Stedelijk Sociaal Werken, samen met het HvA-lectoraat Ergotherapie, ouderen uit de wijken Indische Buurt en Buitenveldert in Amsterdamuit onderzoek laten doen naar het leeftijdsvriendelijk maken van hun wijken. Of met het grootschalig onderzoek naar wijkteams en informele partijen in Amsterdam, Hoorn en Purmerend, waarin wordt verkend op welke manier professionals zorgzame sociale netwerken bouwen rondom kwetsbare burgers.

Lex Veldboer

Lex Veldboer (49) promoveerde in 2010 aan de UvA op het proefschrift 'Afstand en betrokkenheid in de gemengde wijk: over afwijzende en loyale groepen bij stedelijke vernieuwing'. Sinds 2014 is hij verbonden aan de HvA, eerst als senior-onderzoeker en later als programmaleider van het lectoraat Outreachend Werken en Innoveren. Daarvoor werkte hij als onderzoeker bij onder meer de Universiteit van Amsterdam, de Erasmus Universiteit en het Verwey-Jonker Instituut. Rode draad in zijn onderzoek zijn de vraagstukken van het stedelijk sociaal werk. Veldboer verzorgt hiernaast ook onderwijs bij de HvA-masters Social Work en Urban Management en draagt bij aan de ontwikkeling van de nieuwe bachelor Social Work.

Het lectoraat Stedelijk Sociaal Werken maakt samen met acht andere lectoraten deel uit van het Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie (AKMI) van de HvA .