Hogeschool van Amsterdam

Huib de Jong voorzitter College van Bestuur HvA

8 jun 2017 10:27 | Afdeling Communicatie

Huib de Jong is per heden door de Raad van Toezicht van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) benoemd tot voorzitter van het College van Bestuur (CvB) van de HvA. De Raad van Toezicht (RvT) betitelt De Jong als “de best denkbare kandidaat, gelet op zijn ruime kennis van en ervaring met het besturen van een grote onderwijsinstelling en zijn nauwe verbondenheid met het hoger beroepsonderwijs en praktijkgericht onderzoek”.

Boegbeeld

De RvT heeft Huib de Jong als voorzitter gekozen op basis van de ‘profielschets voorzitter College van Bestuur’ waarin alle noodzakelijke competenties zijn beschreven. De Centrale Medezeggenschap (CMR) van de HvA, heeft, na raadpleging van de achterban, ingestemd met deze profielschets. Voorzitter Marleen Barth van de RvT: “Een voorzitter moet, behalve een ervaren bestuurder, vooral ook een dienstbaar leider zijn voor de hogeschoolgemeenschap. Daarvoor moet iemand het onderwijs en onderzoek van binnenuit kennen en oog hebben voor de maatschappelijke functie van de HvA, aansluitend bij de belangrijkste uitdagingen in de Amsterdamse metropoolregio. Huib de Jong voldoet in alle opzichten aan dat profiel. Daarnaast hebben we als Raad van Toezicht met plezier vastgesteld dat Huib de Jong kan rekenen op veel waardering van en draagvlak onder studenten en medewerkers van de HvA. We hebben er dan ook alle vertrouwen in dat hij als boegbeeld van de hogeschool de positie van de HvA in de komende jaren verder zal weten te versterken, als kwalitatief hoogwaardig opleidingsinstituut en als belangrijke kennispartner van de stad Amsterdam".

Drie leden

Het CvB van de HvA gaat uit drie leden bestaan, waarvan er op dit moment twee in functie zijn. Naast Huib de Jong als voorzitter/waarnemend rector is Nico Moolenaar lid ad interim van het CvB met de portefeuille Bedrijfsvoering en Financiën. Naar verwachting zal op korte termijn deze functie op vaste basis worden ingevuld na afronding van een lopende sollicitatieprocedure. Na de zomer van 2017 zal de werving starten van een derde lid CvB (rector) met de portefeuille Onderwijs en Onderzoek.

Combineren

Huib de Jong is sinds maart 2013 verbonden aan de HvA als rector. Gelijktijdig werd hij ook lid van het toenmalige CvB van UvA-HvA. Sinds maart 2017 is De Jong tevens bestuurslid van de Vereniging Hogescholen, de brancheorganisatie van het hoger beroepsonderwijs. Deze functie blijft hij combineren met het voorzitterschap CvB van de HvA.