Hogeschool van Amsterdam

HvA versterkt College van Bestuur met komst studentassessor

HvA kiest als eerste hogeschool in Nederland voor student-lid in CvB

9 mei 2017 12:08 | Afdeling Communicatie

De Hogeschool van Amsterdam (HvA) krijgt met ingang van het nieuwe studiejaar 2017-2018 voor het eerst een studentassessor. Het nog aan te trekken student-lid wordt een belangrijke adviseur van het College van Bestuur (CvB). De assessor adviseert vanuit studentenperspectief over alle onderwerpen die ter tafel komen. Hiertoe heeft het CvB van de HvA vandaag besloten. Met dit besluit is de HvA de eerste hogeschool in Nederland die de functie van studentassessor toevoegt aan het CvB.

Grote waarde

De HvA hecht grote waarde aan de inbreng van studenten in het beleid van de hogeschool. Daarvoor kent de HvA al de bijdrage van de studenten in de Centrale Medezeggenschapsraad, de faculteitsraden en de opleidingscommissies. De hogeschool heeft daarnaast in haar Instellingplan 2015-2020 het meer betrekken van studenten tot prioriteit benoemd. Het aantal studieverenigingen aan de HvA is als gevolg daarvan al substantieel gestegen. Om al in een vroegtijdig stadium in het beleidsproces het studentenperspectief te betrekken, wordt daar nu de nieuwe functie van studentassessor aan toegevoegd.

Studentenperspectief

De studentassessor, die overigens geen bestuurlijke verantwoordelijkheid draagt, zal gaan deelnemen aan alle beraadslagingen van het CvB en woont daartoe alle collegevergaderingen bij. Het student-lid kan ook zelf onderwerpen op de bestuurlijke agenda plaatsen. Over alle onderwerpen die ter tafel komen adviseert de studentassessor het bestuur, waardoor er in een vroegtijdig stadium rekening wordt gehouden met de ideeën en meningen vanuit de studentengemeenschap. Daarvoor houdt de studentassessor nauw contact met studenten binnen en buiten de officiële medezeggenschap om zodoende goed te weten wat er onder de HvA-studenten leeft.

Positief

Huib de Jong, rector HvA, ziet uit naar de komst van de eerste studentassessor binnen de HvA. “Betrokkenheid van studenten is essentieel voor een goed draaiende hogeschool. Natuurlijk hebben we al de formele medezeggenschap die daarin een belangrijke rol vervult. Maar het was diezelfde medezeggenschap die positief adviseerde over de aanstelling van een studentassessor. Positief ben ik zelf ook. Ik verwacht dat de studentassessor binnen de HvA een enorme positieve stimulans voor participatie van studenten kan betekenen."

Bestuurs- of medezeggenschapservaring

De werving voor een studentassessor begint vandaag. De vacature voor 24 uur per week staat open voor alle HvA-studenten die minimaal een propedeuse op zak hebben. Studenten die bestuurs- of medezeggenschapservaring hebben, genieten de voorkeur. Na afloop van het eerste jaar zal de HvA de functie van studentassessor gaan evalueren.