Hogeschool van Amsterdam

HvA: “Extra geld geeft boost aan kwaliteit muziekonderwijs”

Vijf miljoen extra voor muziekonderwijs pabo

6 feb 2017 14:00 | Afdeling Communicatie

De pabo’s in Nederland krijgen in totaal vijf miljoen euro extra om de professionele ontwikkeling van startende leraren op het gebied van muziek te bevorderen. Dit moet resulteren in beter opgeleide pabo-studenten op het moment dat zij als jonge afgestudeerde leerkrachten op een basisschool muziekles gaan geven. Minister Bussemaker van Onderwijs maakte vandaag tijdens een werkbezoek aan de pabo van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) de nieuwe driejarige subsidieregeling bekend. Volgens Johan Jelsma, opleidingsmanager pabo van de HvA, betekent het extra geld “een boost voor de kwaliteit van het muziekonderwijs op de pabo”.

Schoolprestaties verbeteren

Minister Bussemaker vindt het van groot belang dat ieder kind op de basisschool in aanraking komt met muziek. Muziek is volgens Bussemaker erg belangrijk. Zij wijst daarbij op wetenschappelijk onderzoek dat uitwijst dat door muziekles de schoolprestaties van de kinderen verbeteren. Het draagt bij aan de ontwikkeling van het brein, de motorische ontwikkeling en het bevordert discipline en doorzettingsvermogen. Om die redenen trekt Bussemaker bijna 30 miljoen euro uit om de komende jaren het muziekonderwijs in Nederland te verbeteren.

Meedoen met de muziekles. Foto: Paul Tolenaar

Muziekles

Om meer muziek in de klas te krijgen, is het volgens de minister van groot belang dat toekomstige leerkrachten zelfvertrouwen ontwikkelen om bijvoorbeeld te zingen voor en met hun leerlingen. Dat begint met goed muziekonderwijs op de pabo voor iedere student. Om die reden stelt de minister nu € 5 miljoen ter beschikking. Om voor extra geld in aanmerking te komen, moeten pabo’s in samenwerking met conservatoria projectvoorstellen gaan indienen. Als startschot voor de nieuwe subsidieregeling woonde de minister vandaag een muziekles bij op de pabo van de HvA, waarna zij met onder andere docenten en pabo-studenten van de HvA in discussie ging. Bussemaker werd vergezeld door zangeres Ilse DeLange in haar hoedanigheid van ambassadeur van het project ‘Meer Muziek in de Klas’. Dit project, waarvan koningin Máxima ere-ambassadeur is, organiseert tal van activiteiten om de kwaliteit van het muziekonderwijs in Nederland te verbeteren.

Ego’s

Tijdens het rondetafelgesprek, waaraan studenten en docenten van zowel de pabo als het conservatorium, deelnamen, benadrukte Ilse DeLange dat muziek in de klas belangrijk is voor de sociale ontwikkeling van kinderen. “Muziek maakt kinderen zacht, het breekt ego’s en zorgt daardoor voor een betere samenleving”. Minister Bussemaker voegde daar aan toe dat “21 -eeuwse vaardigheden als creativiteit en samenwerken enorm belangrijk zijn voor kinderen. Die vaardigheden leer je in de muziekles. Vandaar dat ik me zo hard maak voor meer muziek in de klas.”

Ilse de Lange maakt muziek met pabo-studenten

Drie maal zoveel

Johan Jelsma, opleidingsmanager pabo van de HvA, onderschrijft het belang van muziek op de basisschool volledig. “De basis daarvoor”, aldus Jelsma, “ligt inderdaad bij goed muziekonderwijs op de pabo. Binnen onze huidige mogelijkheden doen wij het maximale om de juffen en meesters van morgen zo goed mogelijk op te leiden. Maar eerlijk is eerlijk: de beschikbare tijd en het benodigde geld is beperkt. Op dit moment krijgt een pabo-student in de eerste drie studiejaar in totaal ruim 30 uur muziekles. Voor bijvoorbeeld rekenen en taal is er in de eerste drie jaar opgeteld 100 uur per vak beschikbaar, drie maal zoveel uren dus. Daarom ook is het extra geld dat de minister nu beschikbaar stelt erg belangrijk. Wij kunnen daarmee extra muziekdocenten aantrekken of zittende docenten meer uren geven. Dat geeft ons de ruimte om, in samenwerking met de conservatoria en het werkveld, het muziekonderwijs te intensiveren en nieuwe projecten op te zetten die de gewenste boost kunnen geven aan de kwaliteit van het muziekonderwijs op de pabo.

Minister Bussemaker en Ilse de Lange te midden van pabo-studenten

Duo-stages

Gevraagd aan wat voor soort projecten gedacht moet worden, benadrukt Jelsma dat deze uiteindelijk in nauwe samenwerking met de conservatoria ontwikkeld moeten worden. “Maar je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan duo-stages waarbij studenten van de pabo en het conservatorium gedurende zes weken samen muzieklessen verzorgen op de basisschool. We hebben hier al een keer mee geëxperimenteerd. Een ander idee is het opzetten van een uitwisselingsprogramma tussen conservatoriumstudenten en pabo-studenten waarbij studenten gedurende de opleidingen een aantal keren een dag met elkaar meelopen om zo elkaars wereld beter te leren kennen. Of waarbij een pabo-student een nieuw instrument leert bespelen door een conservatoriumstudent. Dergelijke ideeën kosten natuurlijk extra geld en begeleiding door docenten. De nieuwe subsidieregeling komt wat dat betreft dan ook als geroepen”, aldus Jelsma.