Hogeschool van Amsterdam

Marcel Levi ontvangt de HvA-prijs voor bijzondere prestaties

20 dec 2016 17:06 | Afdeling Communicatie

Marcel Levi, bestuursvoorzitter van het Academisch Medisch Centrum (AMC) en decaan van de Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam, heeft vandaag de prijs voor bijzondere prestaties van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) ontvangen. Levi krijgt de prijs vanwege zijn stimulerende rol in de samenwerking tussen de HvA-faculteit Gezondheid, de UvA-faculteit Geneeskunde en het AMC in de afgelopen jaren.

De prijs is bestemd voor iemand die een bijzondere prestatie heeft verricht die bijdraagt aan de strategische koers van de HvA. Levi ontving de prijs, een glazen sculpture, tijdens een gezamenlijk symposium van het AMC en de Hogeschool van Amsterdam (HvA) over de onderlinge samenwerking.

Prof. dr. Marcel Levi heeft de Amsterdam School of Health Professions, die in 2006 werd opgericht door de HvA, de UvA en het AMC, doorontwikkeld tot een hoogwaardig samenwerkingsverband op het gebied van onderwijs en onderzoek op wo- en hbo-niveau. In de faculteit Gezondheid zijn opleidingsmanagers de boegbeelden binnen de beroepsgroep en tevens lector; de trias academica met onderwijs, onderzoek en patiëntenzorg is er leidend, en er zijn personele verbindingen op academisch niveau waarbij (bijzonder) hoogleraren en (bijzonder) lectoren zowel bij de universiteit als bij de hogeschool benoemd zijn.

De samenwerking heeft onder meer geleid tot de gezamenlijke expertise op het gebied van complexe zorg van het kenniscentrum ACHIEVE, tot een succesvolle masteropleiding Evidence Based Practice in Health Care en tot multidisciplinair onderwijs. Ook is Polifysiek opgericht, een AMC buitenpoli binnen HvA muren, die fungeert als een academische leerwerkplaats waar patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek samengaan en waar innovaties via multidisciplinaire samenwerking plaatsvinden.

Wilma Scholte Op Reimer, decaan van de HvA-faculteit Gezondheid over Levi: ‘Samenwerken met Marcel Levi is veel doen met weinig woorden. Zijn flinke dosis relativeringsvermogen en humor maken dat het nog leuk is ook.’

De prijs voor bijzondere prestaties maakt het mogelijk om, naast een docent, lector of student, voor wie de Docent van het Jaar en de Research Awards bestaan, ook collega's uit andere geledingen van de organisatie publiekelijk te waarderen. Hoewel Levi geen HvA-medewerker is, is besloten om aan hem de prijs toe te kennen omdat hij op alle criteria voor de prijs excellent scoort. Die luiden onder meer het versterken van de relatie met de stad, het profileren van de HvA en bijdragen aan innovatie.

Levi wordt per 1 januari 2017 bestuursvoorzitter van University College London Hospitals. Hij wordt bij het AMC en de UvA opgevolgd door prof. dr. Hans Romijn.