Hogeschool van Amsterdam

HvA onderzoekt leren via maakplaatsen in Amsterdam

2 dec 2016 14:35 | Afdeling Communicatie

Veel Amsterdamse basisschoolkinderen oefenen straks een beroep uit dat nu nog niet bestaat en om nieuwe vaardigheden vraagt. Met een investering van 2 miljoen in het programma ‘Amsterdam 021, maak je toekomst’ wil Gemeente Amsterdam voorkomen dat kinderen en jongeren een achterstand oplopen in het ontwikkelen van digitale en technische vaardigheden. De Hogeschool van Amsterdam gaat onderzoeken of zogenoemde 'maakplaatsen' in verschillende vestigingen van de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) hieraan bijdragen.

Creatieve technologie de baas

In speciale ‘maakplaatsen’ in diverse OBA-vestigingen wordt via buitenschoolse activiteiten een nieuwe generatie jongeren opgeleid, die creatieve technologie de baas is en blijft. Jongeren kunnen er spelenderwijs kennismaken met nieuwe technologieën, zoals 3D-printers, en de 21st century skills: een combinatie van digitale vaardigheden, creativiteit en maken. De eerste Maakplaats van Amsterdam 021 opent op 3 februari 2017 bij OBA Waterlandplein.

Niemand blijft achter

Vier partijen slaan in dit programma de handen ineen: de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA), Waag Society / Fablab Amsterdam, Pakhuis de Zwijger en de Hogeschool van Amsterdam (HvA). De partners zien het als gezamenlijke uitdaging om ervoor te zorgen dat alle Amsterdamse kinderen en jongeren kunnen deelnemen aan de informatiesamenleving en dat niemand achterblijft.

Meerjarig onderzoek en onderwijs

Monique Pijls, lector Didaktiek van de Bètavakken bij de HvA, gaat meerjarig onderzoek doen naar de effectiviteit van de ‘maakplaatsen’ voor het leren van kinderen en jongeren. Studenten vanuit de hele HvA spelen via hun minor, stage of als vrijwilliger een rol in het vormgeven, programmeren en beheren van de maakplaatsen.

Schakel met de buurt

HvA-lector Pijls: “De OBA maakplaatsen worden hybride omgevingen met een verbinding tussen thuis, school en buurt; de HvA kan daar een schakel in zijn. Studenten staan qua leeftijd dichtbij de doelgroep en staan open om vanuit hun expertise met kinderen en jongeren uit de buurt invulling te geven aan de maakplaatsen. Daarnaast zien docenten graag dat studenten buiten hun gewone onderwijsomgeving en met bewoners uit een buurt aan de slag gaan met het zoeken naar oplossingen voor de vraagstukken van de stad.”

Meer informatie

Neem voor meer informatie over de rol van de HvA in het programma contact op met Harko van den Hende, projectmanager HvA, h.w.van.den.hende@hva.nl of met Sacha van Tongeren, projectmanager Amsterdam 021, via s.vantongeren@oba.nl.

Update 30 januari 2017

Op vrijdag 3 februari opent de eerste Maakplaats 021 in Amsterdam-Noord haar deuren. Maakplaats 021 is er voor iedereen die wil leren werken met technologieën van morgen zoals 3D-printers en lasersnijders, en zo de stad Amsterdam mede vorm wil geven.